EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistem içindeki aktörlerin, öncelikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini incelemeye yönelik bir bilim dalıdır. Uluslararası İlişkiler eğitiminin temel amacı; uluslararası ilişkiler biliminin çizdiği çerçeve dâhilinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Bölümümüz lisans ders programı bu amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasi Tarih, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi vb. gibi temel derslerle öğrencilerimizin uluslararası sistemin tarihi ve 16. yüzyıldan itibaren geçirdiği evreleri, uluslararası sistemin işleyişi, hukuksal ve ekonomik çerçevesi gibi konularda temel bir altyapı kazanmaları sağlanmaktadır. Temel derslerin yanı sıra geniş bir yelpazeyi içeren bölüm seçmeli ve serbest seçmeli dersler öğrencilerimizin mesleki yaşamlarına yönelik tercihler yapabilmesine imkân sağlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Ekonomik Entegrasyonlar ve Devletler Hukuku olmak üzere dört Anabilim dalına sahip Bölümümüze bağlı olarak “Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları” tezsiz yüksek lisans, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans ve Uluslararası İlişkiler Bütünleşik Doktora programları da bulunmaktadır.

İletişim: iibfuluslararasiiliskiler@mail.ege.edu.tr  0 232 311 40 08 - Bölüm Sekreteri (daha sonra bildirilecektir)