Çerez Örnek
canlı destek

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler, hızla değişen dünyada geniş bir yelpazede bulunan farklı disiplinlere hitap ederek günümüzde ve yakın gelecekteki olayların analiz edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Eğitim programımız bu açıdan öğrencilerin mesleki kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için çağdaş dünya siyasetindeki küresel konuları ele alarak sağlam bir alt yapı sunmaktadır. Temel hedefimiz, Uluslararası İlişkiler biliminin çizdiği çerçeve dâhilinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyi, eleştirel ve analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasıdır.

Uluslararası İlişkiler, genel anlamda uluslararası sistemin siyasi, askeri, iktisadi ve kültürel yapısını, devletler başta olmak üzere aktörler arası etkileşim süreçlerini, uluslararası toplumda normların rolünü, savaş, barış ve işbirliği gibi konuları inceleyen bir bilim dalıdır. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasi Tarih, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi vb. gibi temel derslerle öğrencilerimizin uluslararası sistemin geçirdiği evreleri, uluslararası sistemin işleyişi, hukuksal ve ekonomik çerçevesi gibi konularda temel bir altyapı kazanmaları sağlanmaktadır. Bölümümüz lisans ders programı bu amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Temel derslerin yanı sıra geniş bir yelpazeyi içeren bölüm seçmeli ve serbest seçmeli dersler öğrencilerimizin mesleki yaşamlarına yönelik tercihler yapabilmesine imkân sağlamaktadır.

Uluslararası Siyaset, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku olmak üzere üç Anabilim dalına sahip bölümümüze bağlı olarak Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Bütünleşik Doktora ve Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans programları da bulunmaktadır.

İletişim: iibfuluslararasiiliskiler@mail.ege.edu.tr  0 232 311 53 01 - Bölüm Sekreteri Dilek GÜNERİ


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ