EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Staj İşlemleri

STAJ KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Ş.Sertaç ÇAKI, Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Elif TUNALI ÇALIŞKAN, Üye 

Öğr.Gör.Dr.Onur ORHAN, Üye