Çerez Örnek

İşletme Bölümü

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Bu bağlamda İşletme Bölümünde gerek lisans gerekse lisansüstü seviyelerde verilen eğitimlerin temel amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerini, kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman ve / veya araştırmacı olarak hazırlamayı amaçlayan programımızdan mezun olan kişilerin, 21. Yüzyılda kendi alanlarındaki gelişmelere hazır olarak yetiştiğine inanıyoruz.

İşletme Bölümü olarak sadece teorik bilgi değil aynı zamanda uygulama ile de entegre edilmiş bilgi ve tecrübelerin paylaşımını hedeflemekteyiz. Sahip olduğumuz uzman akademik kadromuz, ders vermenin yanında kendi ilgi duydukları araştırma alanı doğrultusunda sanayi ile ortak projeler ve bunlar doğrultusunda hazırlanmış akademik yayınlar da yapmaktadırlar. Bu projeler sonucunda da bölüm KOBİ’lerin problemlerini çözmeye yönelik güvenilir bir tecrübeye sahip olmuştur.

Yine son dönemde oldukça önem kazanan “Girişimcilik” ve “İnovasyon” kavramları da bölüm akademisyenleri için önemli bir çalışma alanıdır. Son dönemde sivil bir toplum kuruluşu ve bazı melek yatırımcılarla ortak “Girişimcilik Kampüsü” projesi, fikir yarışması, seçim, eğitim ve danışmanlık süreçleriyle gerçekleştirilmiştir. Girişimciliğe yönelik diğer önemli bir proje de EBILTEM, Ege Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu projede işletme bölümü öğretim üyeleri, kendi iş fikirlerini geliştirecek ve hayata geçirecek proje katılımcılarına dersler vermiştir (Girişimciliğin İlkeleri, Girişimciler için Pazarlama, Finansal Yönetim, İş Hukuku, vs.).

İletişim: iibfisletme@mail.ege.edu.tr 0 232 311 40 08 - Bölüm Sekreteri: Betül ÇETİN

İşletme Bölümü


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ