Çerez Örnek
canlı destek

KADROMUZ

İdari Kadro

İlkay ÇİÇEK

Fak.Sek. İlkay DALLAR ÇİÇEK
Fakülte Sekreteri

Müşerref KORKMAZ

Müşerref KORKMAZ
Özel Kalem

Şef S. Özge PEKDEMİR

Öğrenci İşleri Şefi

Memur Sabiha METİN

Öğrenci İşleri

Bengül ÜNER SERTSOY

Öğrenci İşleri

Teknisyen Bülent AKBAŞ

Öğrenci Staj İşleri

Şef Serap GÜÇLÜ

Mali İşler Şefi

Yeşim ALTAŞ

Muhasebe/Döner Sermaye

Meryem ŞAMAN

Maaş / Ek Ders

Ayşe D. BİÇİCİ

Maaş / Ek Ders

Aylin KARABAL

Ayniyat Saymanlığı

Esra ZAMBİRGAM

Özlük İşleri

Bilg.İşl. Değer CİVAOĞLU

Evrak Kayıt

Şirin KARA SAKAR

Yazı İşleri

Öğrenci Değişim Programları

Bilg.İşl. Ruhi Bilgin DEMİRCİ

Okuma Salonu

Bilg.İşl.Atila DALDI

Ambar / Depo Sorumlusu

Tek.Yrd. Halis EKEN

Basım ve Fotokopi İşleri

Saliha AKKUŞ

İktisat Bölüm Sekreteri

Betül ÇETİN

İşletme Bölüm Sekreteri

Dilek GÜNERİ

Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreteri

Hasan AKKUŞ

Hasan AKKUŞ İdare Amiri

Mustafa Dorukhan EROL

Mustafa Dorukhan EROL

A Blok Danışma

Erkan GÜNERİ

Bilişim Teknik İşleri

Volkan YÜCE Bilgisayar İşletmeni Volkan YÜCE Bilişim Teknik İşleri

Mehmet SARI

Teknik Eleman

Güven Sami YAVUZ

Teknik Eleman

 (Kaloriferci)

Rabiye Gül GEYİK

A Blok Kat Görevlisi

Erol DEMİR

A Blok Kat Görevlisi

İlhan YAMAN

A Blok Kat Görevlisi

Turgay KIZIL

A Blok Kat Görevlisi

Sergen ÇELİK

A Blok Kat Görevlisi

Bülent ÖZDEMİR

Dekanlık Kat Görevlisi

Çay Ocağı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ