EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İdari Kadro

İlkay ÇİÇEK

Fak.Sek. İlkay ÇİÇEK
Fakülte Sekreteri

Müşerref KORKMAZ

Müşerref KORKMAZ
Özel Kalem

Şef Serap GÜÇLÜ

Muhasebe-Döner Sermaye

Şef Şenol SARAÇ

Öğrenci İşleri

Şef S. Özge ŞAHİNGÖZ

Öğrenci İşleri

Ayn.Say. Nesrin ALTAY

Ayniyat Saymanlığı

Bilg.İşl. Neslihan GÜLMEZ

Maaş İşleri/Ek Ders

Bilg.İşl.Atila DALDI

İç Hizmetler

Bilg.İşl. Değer CİVAOĞLU

Evrak Kayıt

Bilg.İşl. Volkan YÜCE

Bilişim Teknik İşler

Bülent AKBAŞ

Teknisyen

Tek.Yrd. Mümün KUYUCU

Satın Alma İşleri

Tek.Yrd. Halis EKEN

Basım ve Fotokopi İşleri

Kaloriferci Ali TÜRKEŞ

Kalorifer

Aylin KARABAL

Ayniyat

Şirin KARA BARIŞSEVER

Öğrenci İşleri

Bengül ÜNER SERTSOY

Öğrenci İşleri

Esra ZAMBİRGAM

Özlük İşleri

Meryem ŞAMAN

Maaş / Ek Ders

Dilek GÜNERİ

İşletme Bölüm Sekreteri

Betül SALTIK

İşletme Bölüm Sekreteri

Yeşim ALTAŞ

Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreteri

Saliha AKKUŞ

İktisat Bölüm Sekreteri

Erkan GÜNERİ

Bilişim Teknik İşleri

Mehmet SARI

Teknik Eleman

Hayriye YALÇIN

Dekanlık Çay Ocağı

Ayşe Dudu BİÇİCİ

Dekanlık Çay Ocağı

Bülent ÖZDEMİR

A Blok Kat Görevlisi

Erol DEMİR

A Blok Kat Görevlisi

İlhan YAMAN

A Blok Kat Görevlisi