EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Etik Kurul

Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi