Çerez Örnek

İktisat Bölümü

İktisat Eğitimi, genel olarak, sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında bireylerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların, nedenlerini, etkilerini ve etkinliğini incelemeye yöneliktir. İktisat Bölümü Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir.

Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bölümümüz lisans programı; İktisat Teorisi, Uygulamalı İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme, gibi temel alanlarda yoğunlaşmaktadır. Lisans programında temel dersler İngilizce olup, eğitimin büyük bir bölümü İngilizce olarak yapılmaktadır. Yeterli İngilizce formasyonuna sahip olmayan öğrenciler, lisans programına başlamadan önce İngilizce Hazırlık Eğitimi almak zorundadırlar. Bu eğitim, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından verilmektedir.

İktisat Bölümünde, 1. ve 2. sınıflarda dersler ortak olup, 3.sınıftan itibaren öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda ders seçip uzmanlaşmaya gidebilmektedirler.Seçimlik derslerin çeşitliliği ve diğer bölümlerden ders alabilme serbestisi, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirerek, gerek iş hayatına gerekse akademik hayata etkili ve bilinçli bir şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanısıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

İletişim:iibfiktisat@mail.ege.edu.tr 0 232.311 16 90 - Bölüm Sekreteri: Saliha AKKUŞ


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ