Çerez Örnek

Tarihçe

Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1992 yılında kurulmuştur. 03.07.1992 tarihinde kurulan İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Lisans eğitimine 1994-1995 öğretim yılında başlanmıştır. Halen İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümleri ile hizmet verilmektedir. 2000-2001 öğretim yılından başlayarak İkinci Öğretim de programa dahil edilmiştir.

Ege Üniversitesi İİBF’de, 19’u profesör, 17’si doçent, 22’si yardımcı doçent, ve 29’u ise araştırma görevlisi olmak üzere toplam 87 akademik personel bulunmaktadır.

İİBF’de İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere üç bölümde lisans ve lisansüstü programları yürütülmektedir. Lisans programlarında derslerin en az %30’u İngilizce olarak verilmektedir. Eğitim-öğretim süresi İngilizce hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere beş yıl, dil barajını aşan ve doğrudan 1. Sınıfa geçenler için dört yıldır. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Ayrıca tüm bölümlerde farklı uzmanlık alanları doğrultusunda oluşturulmuş çok çeşitli yüksek lisans programları bulunmaktadır. İşletme Bölümü’ndeki lisans-üstü programlar İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Yönetim Bilimleri ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programının yanında İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Pazarlama ve Marka Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kurumsal Yönetişim ve Liderlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İşletme e-Yüksek Lisans Programı ve Lojistik e-Yüksek Lisans Programıdır. İktisat Bölümü’nde İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı, Bölgesel Kalkınma Tezli Yüksek Lisans Programı, Para ve Banka Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İktisat e-Yüksek Lisans Programı ve Finans Ekonomisi e-Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Son olarak Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı ve Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği-Akdeniz Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Ege Üni. İİBF’de ayrıca İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere üç doktora programı bulunmaktadır.

Lisans programlarıyla öğrencilere artan küresel rekabet ortamına uygun esnek bir düşünme tarzı ile bu ortamlara adaptasyon yeteneği kazandırılması ve de onların hem kamu hem de özel sektördeki iş yaşamına uzman veya araştırmacı olarak hazırlanması hedeflenmektedir.
Ege Üni. İİBF, hem akademik hem de iş dünyasına yönelik hizmetler sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programlarımız daha çok öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflerken, tezsiz yüksek lisans programlarımız daha çok pazar uygulamalarına odaklanmakta ve iş hayatında çalışan bireylerin bilgilerini stratejik bir araç olarak kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Böylece öğrenciler kendi uzmanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda programlardan yararlanmaktadırlar. Her yıl yaklaşık 400 öğrenci, farklı birikimlerini sunarak sinerji ve çeşitliliği destekleyerek lisansüstü programlara katılmaktadırlar.

Eğitim programlarına ek olarak Ege Üni. İİBF iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve diğer eğitim kurumlarıyla da yakın ilişkilerini sürdürmekte ve bu bağlamda çeşitli projeleri de başarıyla yürütmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ