Çerez Örnek

Akreditasyon ve Kalite Güvencesi

FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi A.Erhan ZALLUHOĞLU Başkan
Prof.Dr.Aykut LENGER
Prof.Dr.G.Nazan GÜNAY
Prof.Dr.Siret HÜRSOY
Prof.Dr.Keti VENTURA
Prof.Dr.İpek KAZANÇOĞLU
Doç.Dr.Burcu ŞENTÜRK YILDIZ
Doç.Dr.Elif TUNALI ÇALIŞKAN
Doç.Dr.Ali Onur TEPECİKLİOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Özgür BUDAK
Dr.Öğr.Üyesi Barış GÖK
Dr.Öğr.Üyesi Betül AYDOĞAN ÜNAL
Araş.Gör.Tülay GÜL
Araş.Gör.Elif KORKMAZ TÜMER
Fak.Sek.İlkay ÇİÇEK
Fakülte Öğrenci Kalite Temsilcisi Burak KEŞANLIOĞLU


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ