EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. N.Oğuzhan ALTAY

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 1844
e-posta: oguzhan.altay@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Würzburg Üni. - DEÜ, İktisat, 1995
Yüksek Lisans: DEÜ, İktisat, 1988
Lisans: EÜ-DEÜ, İşletme, 1983

Uzmanlık Alanları: 
Finansal İktisat, Türkiye İktisadı

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız

Seçilmiş Yayınları:

  • “Bankacılık Sektöründe Füzyonun Nedenleri, Uygulama Örnekleri ve Sonuçları”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 39,10, 17–43, 2002.
  • “The Choice of Foreign Exchange Rate Regime: Fear of Pegging or Fear of Floating?”, (M. Güçlü ile), Yapı Kredi Economic Review, 16, 2, December 2005.
  • “Grundlegende Strukturreformen in der türkischen Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftliche und Sozialpolitische Strukturreformen in Deutschland und der Türkei, EÜ-KAS-EBSO Uluslararası Sempozyum, 18–19.10.2007, İzmir.
  • Erwartungen an den G20-Gipfel in Pittsburg, Altay, N. Oğuzhan, “Türkei”, (Edit. Gerhard Wahlers), Ein Internationales Stimmungsbild, KAS, Sankt Augustin/Berlin- Almanya, September, 2009.
  • 5-“1923–1939 Dönemi Türk Ekonomisinde Uygulanan Devletçilik Görüşünün Klasik ve Keynesyen İktisadi Görüşleri İle Mukayesesi”, İkinci İktisat Tarihi Kongresi, 24–25 Haziran 2010, Fırat Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi, Elazığ.
  • Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat, B. Felderer, S. Homburg(Çeviri Kitap, Altay, N.O., O. Aydoğuş), Efil Yayınevi, Ankara, 2010. ISBN 978-605-4334-07-0.
  • “Finansal Krizlerin Belirleyenleri ve Öngörülebilirliği: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, (M. Ali Avcı ile), Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, Ocak 2013.
  • Banka İktisadı ve İşletmeciliği, Altay, N. Oğuzhan vd, Kitap, Detay Yayınevi, Ankara, Mart 2014.