EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 1953
e-posta: ertugrul.deliktas@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1997
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1991
Lisans: Atatürk, İktisat, 1988

Uzmanlık Alanları: 
Mikroiktisat, Etkinlik ve Verimlilik,

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Deliktas E., A.Özlem Önder, M.Karadag,  (2013), “The Size Distribution of Cities and Determinants of City Growth in Turkey”, Eurepean Planning Studies, Vol. 21. No:2, pp. 251-263.
  • Deliktas, E., Önder AO, and Karadağ M. (2009)' The spillover effects of public capital on the Turkish private manufacturing industries in the geographical regions', Annals Regional  Sciences,  43:365–378
  • Deliktaş, E. and M. Balcılar, (2005), “A Comparative Analysis of Productivity Growth, Catch-Up and Convergence in Transition Economies”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 41, No.1, pp.6-28, January-February.
  • Karadağ, M., Ö.Önder and E.Deliktaş, (2005), “Growth of Factor Productivity in Turkish Manufacturing Industry at Provincial Level”, Regional Studies Vol. 39.2, pp.213-223, April.
  • Karadağ, M., E.Deliktaş and  Ö.Önder (2004), “The Effects of Public Capital on Private Sector Performances in the Turkish Regional Manufacturing Industries”, European Planning Studies,  Vol.12, No 8, December.
  • Önder, A.Ö., E.Deliktaş and A. Lenger, (2003),  “Efficiency in the Manufacturing Industry of Selected Provinces in Turkey: A Stochastic Frontier Analysis”, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 39, no.2, March-April, pp.98-112.
  • Candemir M., E.Deliktaş, (2007) “Production efficiency and total factor productivity in Turkish State Agricultural Enterprises”, Agricultural Economics Review, pp.27-41, vol.8, No.2
  • Deliktaş, E. (2002), “Türkiye Özel Sektör İmalat Sanayiinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi”, METU Studies in Development, Vol. 29, No. 3-4, pp.247-284.

Prof.Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ