EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr.Öğr.Üyesi Tamer KEÇECİOĞLU

 

 

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3111845
e-posta: tamer.kececioglu@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 1993
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi, 1987
Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme, 1985

Uzmanlık Alanları: 
Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme Sistemleri, Yetenek Yönetimi, Değişim Yönetimi

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Yoluyla Rekabetçi Avantaj Kazanmak, Tamer Keçecioğlu, 2012, Hümanist Kitap Yayıncılık, İstanbul.
  • İşletme Toplum ve Etiğe Paydaş Yaklaşımı, Tamer Keçecioğlu, Tuba Uçar, Özgenur Arkan, (191-212) Editörler Cengiz Demir ve Nesrin Demir, İşletme ve Toplum, Ekin Yayınevi, 2011.
  • Performans Koçluğu, Tamer Keçecioğlu ve Demet Sun, 2010, Ekin Yayınları
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Temeli: Yapabilirlikler, Tamer Keçecioğlu, 2010, Ege Üniversitesi Yayınları, İİBF, Yayın No: 7.
  • Yönetim Stilleri, Ekim 2004,Nobel Yayınları,Ankara
  • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekim 2003, Sistem Yayıncılık.
  • Keçecioğlu, T, 2012, Çalışanların iş Doyumları ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler: Öğrenciler üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, Cilt 12,Sayı 1, ss.39-52.
  • Keçecioğlu, T ve Yılmaz, M.K., 2012, A Study of Human resources to determine the Izmir Look Angle, Tamer Keçecioğlu and Mustafa Kemal Yılmaz, Balıkesir University, The Journal of Social Sciences Institute, Vol. 15, No: 27.