EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Jülide KESKEN

 

 

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3111954
e-posta: julide.kesken@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 1999
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 1993
Lisans: Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, 1986

Uzmanlık Alanları: 
Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Psikolojisi, Liderlik, Aile İşletmeleri, Stratejik Yönetim,Yönetim Danışmanlığı

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Kesken,J., N.A.A. Ünnü,“Öteki Liderlik”, Gazi Kitapevi,Ankara, 2011.
  • Kesken,J., Karadeniz,A.E., ” Akılcılığın Akıldışılığı: Mc Donaldlaştırma Bağlamında Modern Örgütleri Anlamak”, Journal of Yaşar University, Vol. 6, Number 23, ss.3769-3781, 2011.
  • Kesken,J.,” Örgütsel İşlev Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşım ve Niteliksel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Psikanaliz”,  Journal of Yaşar University, Vol. 6, No.21, ss.3499-3514, 2011.
  • Çapraz B., Kesken J., Ayyıldız N.A., ve Kelgökmen D. “Yönetsel Zeka”Ya Doğru: Yönetsel Zeka Ve Bileşenlerini Tanımlamaya Yönelik Kavramsal Bir Çalışma", Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, ss.189-211, 2009
  • Kesken J., N.A.A.,Ünnü, “Cognito Sensitiva” of Leadership: Explaining Leadership Through Aesthetic Paradigm, Selected Proceedings of The Second International Conference on Social Sciences Organized by Social Sciences Research Society, Vol: 1, 10-11 September, Izmir, Turkey, pp.85-99, 2009.
  • Kesken J., Ayyıldız N.A.,”Need for Creating Authenticity at Work: Re-Visioning Organizational Transformation”, IJETE: The International Journal of Emerging and Transition Economies, Vol.1, Number 1, pp. 141-161, 2008.
  • Kesken J., İliç D. “Yönetimin İrrasyonel Yüzü: Örgütsel İşlev Bozuklukları ve Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt 8, Sayı 2, s. 478-518, 2008.
  • Kesken J., Ayyıldız N.A., “Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik”, Ege Akademik Bakış, Cilt 8, Sayı 2, s. 729-754, 2008.
  • Kesken J., Ayyıldız N.A., Çapraz B., ve Kelgökmen D., “Management Fads and Fashion In Turkey: Role of Consulting Firms on Dissemination Process of Strategic Management Tools”, Journal of Global Strategic Management, Vol.3, June, pp. 5-16, 2008.