Çerez Örnek

AZAMİ SÜRESİ DOLMUŞ (7 YILINI DOLDURANLAR) SON SINIF (4. SINIF) ÖĞRENCİLERİ İÇİN EK SINAV DUYURUSU

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesinin 23/10 maddeleri gereğince, FF (Uygulamalı veya uygulaması olan dersler dışında), FD, DD ve DC harf notuyla ve başarısız dersleri bulunan son sınıf öğrencilerine, bütün başarısız dersleri için 30 – 31 Mart 2023 ve 13-14 Nisan 2023 tarihleri arasında iki ek sınav hakkı verilecektir. (Sınavların bu tarihler arasında hangi gün ve saatte olacağı sınavlardan önce duyurulacaktır.) Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin ekte yer alan dilekçeyi doldurup imzalayarak fakülte öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurusu onaylanan öğrencilerin, ilan edilen sınavlara katılmak için duyurularımızı takip etmeleri gerekmektedir. İlan edilen tarihlerde sınavlara girmeyen öğrencilere telafi sınavı uygulanmaz.

SON SINIFTA OLUP ALACAĞI DERS SAYISI (HİÇ ALINMAMIŞ DERS SAYISI) 6 (ALTI) VE ÜZERİNDE OLAN ÖĞRENCİLER BAŞVURU YAPMAYACAKLARDIR.

EK SINAVLAR TAKVİM

EK SINAVLAR SONUCUNDA;

 

a)  Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı (hiç alınmamış dersler ile DD, DC, FD ve FF notu alınarak başarısız olunan dersler) altı veya daha fazla olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

b) Verilen sınav hakları sonunda başarısız ders sayısını beş ders ve altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl ek süre tanınır.

cEk sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre tanınır.

d) Ek süreden faydalanan öğrenciler, ilgili yarıyıl/ yıla ait katkı payı öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme/ ders seçme işlemlerini gerçekleştirmeye devam eder.

e) Ek süreler sonunda birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

f) Bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır.

g) (Değişiklik: 11.06.2021 tarih ve 11/7 sayılı Senato Kararı) Ek süre veya sınırsız sınav hakkı verilen derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Öğrenciler, talepleri halinde bu derslere bir defaya mahsus olmak üzere devam edebilecektir.

h) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

i) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

j) Azami süreler sonunda bu hükümler doğrultusunda başarılı olamayan ya da bu hükümlerden faydalanmayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

 

(Detaylı bilgi için lütfen öğrenci işleri ile ofisimiz ile iletişime geçiniz.)

Tel:  3111839 E-mail: iibfogr@mail.ege.edu.tr

EK:

1. Sınava Başvuru Hakkı Bulunan Öğrenci Listesi

2. Başvuru Dilekçesi

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ