Çerez Örnek

EK GELİŞİM ETKİNLİKLERİ KARNESİ

Değerli Öğrenciler,

Üniversitemiz Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Üniversitemiz Senatosunun 07.02.2022 tarih ve 3-3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında (https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/Ek_Gelisim.pdf) yayınlanmış ve ekte de yer almaktadır. Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (OBYS) sayfalarında Ek Gelişim Karnesi (EGE+) İşlemleri menüsünden etkinlik veri girişlerini sağlayacak olup danışman öğretim elemanları da veri girişi sağlanan etkinlikleri Ek Gelişim Etkinlik Onaylama ekranından onaylayacaklardır. 

Bilgilerinize sunulur.

 

EK GELİŞİM ETKİNLİKLERİ KARNESİ

 
 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ