EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araş.Gör. Orkun ÇELİK

İletişim Bilgileri:  

Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 1626
e-posta: orkun.celik@ege.edu.tr / orkuncelik1988@hotmail.com / ocelikege@gmail.com

Uzmanlık Alanları: 
Beşeri Sermaye Teorisi, Ücret Farklılıkları,  Kantil Regresyon, İşsizlik.

Özgeçmiş: 
Doğum Tarihi/Doğum Yeri: 20/09/1988-ELAZIĞ
Eğitim    

 1. (2002-2005) Atatürk Lisesi, ELAZIĞ (Not Ortalaması: 4,90)
 2. (2005-2010) Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, MANİSA (Not Ortalaması: 83,21)
 3. (2010-2013) Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi Anabilimdalı Programı,  MANİSA (Not Ortalaması: 90,30)

Yükseklisans Tez: Türkiye’de Kamu ve Özel Sektördeki Ücret Farklılıklarını Belirleyen Etmenler: Kantil Regresyon Yaklaşımı

 1. (2013-         ) Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora İktisat Programı, İZMİR

Staj /Deneyim

 1. Manisa Organize Sanayisinde Üniversite Bürosunda Fakülte Temsilciliği (7 Ay)
 2. Erasmus LLP programı kapsamında İngiltere’de Ulus & Co firmasında halkla ilişkiler departmanında stajyer (3 Ay)

Ödüller
(2010) Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte ve Bölüm Birinciliği
(2013) Türkiye Ekonomi Kurumu, Yükseklisans Tez Teşvik Ödülü

Seçilmiş Yayınları:

 • Selim Sibel, Çelik Orkun, Yazıcıoğlu Hakan, (2013). “Türkiye’de İşsizliğin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analizi” III. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOBİLKO), 27 Nisan 2013, Kuşadası, İZMİR.
 • Çelik Orkun, Doğan Kadir Caner, Recepoğlu Mürşit, (2013).“TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA AJANS FAALİYETLERİNİN BEŞERİ SERMAYE VE DIŞ TİCARET YÖNLÜ ANALİZİ” V. Yerel Ekonomiler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, 9-11 Mayıs 2013, MANİSA.
 • Çelik Orkun, Selim Sibel, (2013). “TEMEL İNSAN SERMAYESİ MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ” 1. Ekonomik Yaklaşım Uluslararası İktisat Kongresi, Gazi Üniversitesi, 24-25 Ekim 2013, ANKARA.
 • Çelik Orkun, Selim Sibel, (2013). “TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASINDA CİNSİYETE DAYALI ÜCRET FARKLILIĞI” 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Orta Doğu Üniversitesi, 4-6 Aralık 2013, ANKARA.
 • Doğru Bülent, Recepoğlu Mürşit, Çelik Orkun, (2013). “Döviz Kuru Hareketleri ve Bütçe Açığı, Enflasyona Yol Açar Mı? Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri Üzerine Bir Panel Nedensellik Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:8-2, Sayı: Ekim 2013, ss.21-36.
 • Çelik Orkun. (2014). “1980’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN KRİZ VE ÜCRET PANORAMASI”, 360 Derece İktisat Ulusal İktisat Öğrenci Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi 29-30 Nisan 2014, MANİSA.
 • Selim Sibel, Çelik Orkun, Yazıcıoğlu Hakan, (2014). “Türkiye’de İşsizliğin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve Yönetim Dergisi, Cilt:10, Sayı: 22, ss.1-25. 
 • Çelik Orkun, Selim Sibel, (2014). “Türkiye’de Kamu ve Özel Sektör Ücret Farklılıklarının Kantil Regresyon Yaklaşımı ile Analizi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, ss. 205-232.