EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Osman AYDOĞUŞ

 

 

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 5286
e-posta:  osman.aydogus@ege.edu.traydogus@yahoo.com

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Gazi, İktisat, 1988
Yüksek Lisans: ODTÜ, Ekonomi, 1983
Lisans: ODTÜ, Ekonomi-istatistik, 1979

Uzmanlık Alanları: 
Makroiktisat, İktisat politikası, Girdi-çıktı modelleri ve uygulamaları, tarım ekonomisi, sanayileşme politikası

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Aydoğuş, O., Değer, Ç., Çalışkan,, E.T. and G. G. Gülçin. (2014). An Application of the Hybrid Approach to Constructing Regional I-O Tables: Case of Izmir. 22nd International Input-Output Conference, 14-18 Temmuz 2014, Lizbon, Portekiz.
  • Aydoğuş, O. ,“Kısmi İthal İkamesi Politikası: Enerji Alanı Örneği,” 5. İzmir İktisat Kongresi, Kalkınma Bakanlığı, 30 Ekim-1 Kasım 2013, İzmir.
  • Uzbay-Öğüt, M., O. Aydoğuş, “Economic Dimensions of Turkey-EU Relations: Quo Vadis?”, Turkey’s Quest for the EU Membership Towards 2023, Jean Monnet Chair, April 24-25, 2013, İzmir.
  • Aydoğuş, O., Ö.F. Çolak ve A. Lenger , Türkiye’nin Büyüme Stratejisi: Yapısal Analiz ve Politikalar, TİSK, 2012, Ankara.
  • Aydoğuş, O., Girdi-Çıktı Modellerine Giriş (Gözden Geçirilmiş 3. Basım), Efil Yayınevi,  2010, Ankara.
  • Tunalı, E. and O. Aydoğuş, "The Effect of Energy Price Increases on Industrial Prices and General Price Level : A Comparative-Static Analysis for Selected EU Countries and Turkey within the Open-Static Leontief Model," XVI. Internatıonal Input-Output Conference, 2 – 6 July 2007, Istanbul.
    2005’den 2030’a İzmir: Sosyo-Ekonomik Profil ve Temel Gelişme Eğilimleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2005, İzmir (F. Barbaros ile birlikte).
  • Aydoğuş, O. (1999).“Türkiye Ekonomisinde Maliyetler ve Enflasyon: 1985-1990,” Ekonomik Yaklaşım, 10 (34), 5-26.