EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araş.Gör.Dr. Begüm YURTERİ KÖSEDAĞLI

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 5307
e-posta: begum.yurteri@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora:Ege Üniversitesi, İktisat, 2018

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İktisat, 2002
Lisans: Galatasaray Üniversitesi, 2009

Uzmanlık Alanları: 
Uygulamalı ekonometri, regülasyon

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Demir C., Yurteri B., Türkcan B. (2012), Yeniliklerin İhracat ve İthalata Etkileri Üzerine Mekânsal Bir İnceleme: 1995 - 2009 Türkiye Örneği, 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, Deü İİBF İktisat Bölümü, 29 Şubat – 2 Mart, İzmir
  • Yurteri B., Türkcan B., Demir C., Tunalı Çalışkan E., Gürel G. (2012),  A Spatial Econometric Analysis Of The CIP Index From The Perspective Of The Innovativeness: The Case Of 2004-2008 Turkish Nuts2 Regions, TCI Mediterranean Conference "Clusters as Drivers for Economic and Social Development in the Mediterranean Area", 14-15 Haziran, İzmir
  • Yurteri B. (2012), Türkiye Elektrik Piyasasında Reform (2001-…) , İktisat ve Toplum, Sayı 21–22, sf.66–73
  • Yurteri B. (2013), (çeviri) Kemalist Türkiye'de Modernleşmenin Sınırları (1923–1945), Yazar: Erik Jan Zürcher, Modernizmin Yansımaları: 60'lı Yıllarda Türkiye, Efil Yayınevi, Şubat, ed. R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zürcher, 9-24
  • Yurteri B. (2014), (çeviri) Cumhuriyet’in Ellinci Yıl Dönümü ve 70’li Yıllarda Resmi Kemalizm, Yazar: Erik Jan Zürcher, Modernizmin Yansımaları: 70'li Yıllarda Türkiye, Efil Yayınevi, Temmuz, ed. R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zürcher, 187-197