EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araş.Gör. Yunus KAYMAZ

 

 

 

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3113167
e-posta: yunus.kaymaz@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Böl., Türkiye, Devam Etmekte
Yüksek Lisans: University of Gavle. Sweden, 2012
Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Böl., Türkiye, 2010

Uzmanlık Alanları: 
Lojistik Yönetimi, İnovasyon Yönetimi

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • A to Z International Trade Applications, A’ dan Z’ ye Dış Ticaret Uygulamaları, 2012, Ed. İbrahim Halil Ekşi, Bölüm 6: Dış Ticarette Yazışma Teknikleri, Nobel Yayınevi, ANKARA
  • International Congress on Knowledge, Economy and Management, 2011, Asst. Prof. Dr. Taner Akçacı,  Res. Asst. Yunus Kaymaz, Res. Asst. Tuğçe Yöntem-The Role Of Innovation And Development Agencies In New Development Strategies
  • 3rd International Summit of Istanbul Economists, 2011, Res. Asst. Yunus Kaymaz, Logistics and Innovation
  •  SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research) - 2012, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerinin Kilis Ekonomisine Katkısı: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Örneği (Contributıon of Students in Kilis 7 Aralık University To The Economy of Kilis City: 2011-2012 Academic Year Case. SOYSAL,  A., BAKAN, S., ÖZÇALICI, M., KAYMAZ, Y., SÖYLEMEZ, C. 12(24).