EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Burak ÇAPRAZ

 

 

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel (1): 0 232 311 5237
Tel (2): 0 232 311 4003

e-posta: burak.capraz@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2009
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Pazarlama), 2005
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme, 2002

Uzmanlık Alanları: 
Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim, Örgütsel Değişim, İnsan Kaynakları Yönetimi

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Çapraz, B. (2013), “Örgütlerde Performans Yönetim Sistemleri Tasarımında Karşılaşılan Sorunlar”, Journal of Yaşar University, 7(32): 5392-5408
  • Çapraz, B., Tutan, M.U. (2013), “Development of a City Competitiveness Index in Turkey: “Aegean-10 Intercity Competitiveness Index”, 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics, September 12-14, Famagusta (Gazi Mağusa), s.83
  • Çapraz, B., Tutan, M.U. (2013), “The Linkage between Competitive Factors and Value Creation in Local Trade Centers”, 9th International Strategic Management Conference, June 27-29, Riga, s.643-651.
  • Çapraz, B., Keçecioğlu, T., Kuruoğulları, Y. (2009),  “Performans Bazlı Ücretlendirme Sistemi Yoluyla Çalışanların Gelişimi:  Mavi Yakalılara Yönelik Bir Vaka Çalışması, Constar – Türkiye (Employee Development by Performance Related Pay System: A Case Study on Blue Collars, Constar Turkey)”, Ege Akademik Bakış, 9 (2): 187-211.
  • Çapraz, B., Kesken, J., Ayyıldız, N.A., Kelgökmen, D. (2009), “Yönetsel Zekaya Doğru: Yönetsel Zeka ve Bileşenlerini Tanımlamaya Yönelik Kavramsal Bir
  • Kesken, J., Çapraz, B., Ayyıldız, N.A., Kelgökmen, D. (2008), “Management Fads And Fashion In Turkey: Role Of Consulting Firms On Dissemination Process Of Strategic Management Tools”, Journal of Global Strategic Management, 2(1): 5-16.