EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araş.Gör.Dr. Miray BAYBARS

 

 

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3115255
Email : miray.baybars@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye , 2017
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Yönetimi, Türkiye, 2011
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme, Türkiye, 2005

Uzmanlık Alanları: 
Pazarlama

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Ventura K., Baybars M., Özhan Dedeoglu A.(2012) “A New Debate For Turkish Pysicians: E-Detailing”, Health Marketing Quarterly, 29:4, pp.362-377
  • Baybars, M. ve Üstündağlı, E. (2011).Attitudes toward Online Shopping from the Aspects of Personal Characteristics and Shopping Motive Through A Developing Concept: Private Shopping. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES. Vol 3, No 2, pp.201-210 ISSN: 1309-8047 (Online)
  • Kazançoğlu İ., Ventura K., Baybars M., Tatlıdil R., (2011). “ Niş Pazarlara Özgü Glokal Ürün Stratejilerinin Geliştirilmesi: Tchibo Türkiye Örneği”,DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi(10. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Özel Sayısı), 12:1(67-82).
  • Maral, B., Baybars, M. and Bayraktaroglu, G. (2010). “Impact of Individual Cultural Differences on TV Commercials’ Effectiveness.” International Journal of Emerging and Transition Economies,3:2(225-247)
  • Kazancoglu, İ., E. Ustundaglı ve M. Baybars (2012). “Tüketicilerin Sosyal Ağ Sitelerindeki Reklamlara Yönelik Tutumlarının Satınalma Davranışları Üzerine Etkisi: Facebook Örneği”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, Kış 2012, ss. 159-182.
  • Baybars, M. and Tanyeri, M. (2011). Cross-Border Online Shopping and Turkish Consumers’ Causes for Hesitation. International Journal of Emerging and Transition Economies, Vol.4, Number:1-2
  • Ventura Keti, Miray Baybars ve Ayla Özhan Dedeoğlu, (2011). “A New Debate For Turkish Physicians: E-Detailing”, IADIS International Conference E-Health 2011, Mario Macedo (ed.), 137-144, 2011.
  • Üstündağlı, E. ve Baybars, M. (2011). “Attitudes Toward Online Shopping from the Aspects of Personal Characteristics and Shopping Motive through a Developing Concept: Private Shopping”, INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND MANAGEMENT, 15-17 April 2011, Kusadasi-Aydin
  • Üstündağlı, E., Baybars, M., Güzeloğlu, E. (2013). Küreselden Yerele - Yerelden Küresele Sakin Şehir: Türkiye’nin Cittaslow Başkenti Seferihisar. 18. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ,19-22 HAZİRAN 2013, KARS, ss.342-353
  • Kazançoğlu İ., Ventura K., Baybars M., Tatlıdil R.,(2011). “ Niş Pazarlara Özgü Glokal Ürün Stratejilerinin Geliştirilmesi: Tchibo Türkiye Örneği”, 10. İşletmecilik Kongresi, DEÜ 5-7 Mayıs 2011 ss.147-150 (genişletilmiş özet)