EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ural Gökay ÇİÇEKLİ

 

 

 

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3112279
e-posta: gokay.cicekli@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme, 2012
Lisans: Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme, 2007

Uzmanlık Alanları: 
Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Yöneylem Araştırması, Üretim Planlama ve Stok Kontrol, Yönetim Bilişim Sistemleri, Lojistik Yönetimi

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

 • Çiçekli, U. G., Kaymaz, Y ve Sözen, K., "Providing Content Based On Location Through Beacon Technology: Hospitalar 2015 Fair “General Electric Healthcare” Application", 13. International Logistics & Supply Chain Congress,2015, 386-396.
 • Kocamaz, M. ve Çiçekli, U. G., "Optimization of Spreading machines scheduling with a genetic algorithm", 12. International Computational Management Science Conference, 2015.
 • Çiçekli, U. G., Kocamaz, M., Soyuer, H. “Basketbolda Top Hakimiyetinin Analizi Ve Takım Performansı Üzerine Etkisi”, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(2):38-58, 2012.
 • Çiçekli, U. G., Karaçizmeli, A. “Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Başarılı Öğrenci Seçimi: Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Ocak 2013
 • Kocamaz, M., Çiçekli, U. G.  “Paralel Makinaların Genetik Algoritma İle Çizelgelenmesinde Mutasyon Oranının Etkinliği”, Ege Academik Bakış, 10(1): 199-210, 2010.
 • Kocamaz, M., Cicekli, G. ve Soyuer, H., "A Developed Encoding Method for Parallel Machine Scheduling with Permutation Genetic Algorithm European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS), 13-14 Temmuz 2009.

Seçilmiş Projeler:

 • İŞ ZEKASI TEMELLİ BÜTÜNLEŞİK KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMU, 1507 KOBI Ar-Ge Baslangıç Destek Programı, No:7140296, TÜBITAK PROJESI, Danısman.
 • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Radar – Santral Anormallik Uyarı Karar Destek Modeli ve
  Algoritmasının Geliştirilmesi Projesi, Yürütücü.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi, Bilgisayar Destekli Performans Değerlendirme Karar Destek Sistemi
  Geliştirilmesi ve Kurulumu, Yürütücü.