EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr.Altuğ GÜNAL

İletişim Bilgileri:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3115286
e-posta: altug.gunal@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri:
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları, 2011
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, 2005
Lisans: Ege Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2001

Uzmanlık Alanları:
Avrupa Birliği, Balkanlar, Sırbistan, Kıbrıs, İnsani Müdahaleler

Özgeçmiş:
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Altuğ Günal, “The Development of the Political System, since February 2008”, Civic and Uncivic Values in Kosovo, eds. Sabrina P. Ramet, Albert Simkus, and Ola Listhaug, Centreal European University Press, (To be published in 2015)
  • Altuğ Günal, “Sırbistan”, Çağdaş Balkan Siyaseti, [Contemporary Balkan Politics], eds. Murat N. Arman and Nazif Mandacı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, (To be published in September 2014)
  • Altuğ Günal, “Conclusion: Increasing Self-Confidence of Turkey and Declining Interest in EU Membership”, Turkey’s Quest for the EU Membership Towards 2023, Ed. Siret Hürsoy, Ege University Pub., 2013.
  • Altuğ Günal, “Sırbistan”, Çağdaş Balkan Siyaseti, [Contemporary Balkan Politics], eds. Murat N. Arman and Nazif Mandacı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2012.
  • Altuğ Günal, “International Recognition of Cyprus and Kosovo: A Comparison on Legality and Legitimacy”, Reading the 21st Century from the Balkans: 2nd International Congress on Social Sciences in Balkans, eds. Can, A.V., D.T. Köse, S. Bitim ve A. Şanslı, Congress Book, Volume 2, Kosovo, 2010, ss. 1889-1904.
  • Altuğ Günal, “Comparison of Kosovo and Cyprus Issues in the Light of International Law and Justice”, Journal of Cyprus Studies, Volume 16, 2010 - 38, EMU Press.
  • Altuğ Günal, “Kosova’nın Nihai Statüsü” [The Final Status of Kosovo], Strategic Research Center, Turkish Military Forces SAREM, Year 5, No. 9, October 2007.