canlı destek

Assoc. Prof. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

 

 

 

Contact: 

Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Phone: 0 232 3115304
E-Mail: ipek.savasci@ege.edu.tr

Education:

Ph.D: Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye, 2008
M.S.c.: Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, İşletme /Pazarlama, Türkiye, 2002
B.S.c.: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye, 1999

Research Interests:
Pazarlama

Curriculum Vitae:
Click for Curriculum Vitae.

 • Selected Publications:
  Dedeoğlu, Ö. A. ve İ. Kazançoğlu, "The Feelings Of Consumer Guilt: A Phenomenological Exploration", Journal of Business, Economics and Management, 2010, Vol. 11, No. 3, pp. 462-482. (SSCI Index).
 • Kazançoğlu, İ. ve T. Dirsehan, “Exploring Brand Experience Dimensions for Cities and Investigating Their Effects on Loyalty to a City” , Business and Economics Research Journal, Volume: 5, Number: 1, Year: 2014, ss. 17-37, ISSN: 1309-2448.
 • Kazancoglu, İ. ve P. Aytekin, “Sevgililer Günü Ritüellerinin Alışveriş Deneyimi ve Hazcı Alışveriş Değerine Etkisi: Alışveriş Merkezlerinde Bir Uygulama”,Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 10, Sayı : 22, Temmuz 2014, ss.67-93
 • Kazancoglu, Y. ve İ. Kazancoglu, “Benchmarking Service Quality Performance Of Airlines In Turkey”, Eskişehir Osmangazi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2013, Cilt: 8, Sayı: 8-1, ss. 59-91
 • Kazancoglu, İ., E. Ustundaglı ve M. Baybaras, “Tüketicilerin Sosyal Ağ Sitelerindeki Reklamlara Yönelik Tutumlarının Satınalma Davranışları Üzerine Etkisi: Facebook Örneği”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, Kış 2012, ss. 159-182. 1,8
 • Dedeoğlu, A.ve İ. Kazançoğlu, “Consumer Guilt : A Model of Its Antecedents and Consequences”, Ege Akademik Bakış, İktisadi, İdari ve Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt :12, Sayı : 1, 2012, ss.9-22. 2,4
 • Kazançoğlu, İ. “Havayolu Firmalarında Müşteri Sadakatinin Yaratılmasında Kurum İmajının ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Mayıs 2011,ss. 129-155. 3
 • Kazançoğlu İ., K. Ventura, M. Baybars Ve R. Tatlıdil, “Niş Pazarlara Özgü Glokal Ürün Stratejilerinin Geliştirilmesi: Tchibo Türkiye Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 2011, Cilt 12, Sayı 1, ss.
 • Savaşçı, İ. “Krizi Fırsata Dönüştürme Zamanı: Private Label”, Bizim Market Dergisi, Perakende Pazarlama ve Ekonomi Dergisi, Yıl : 6, Sayı : 76, Nisan 2009.
  Dedeoğlu, A. ve İ. Kazançoğlu, “Consumer Guilt: Model Of Its Antecedents And Consequences”, LAP Lambert Academic Publishing, ISBN: 3848491877, ISBN-13: 9783848491872, 2012, p.72
 • Kazançoğlu Savaşçı İ., Candemir A., “Exploring The Synergy Between Entrepreneurship and Innovation : Study In Furniture Sector In Izmir”, SMEs and Entrepreneurship, Editor: Alev Katrinli, International Standart Book Number (ISBN) : 978-975-8789-39-9, Izmir University of Economics Publication No: 038, International Entrepreneurship Congrees, 2009, Publishing Date : September 2010, ss: 51-65
 • Savasci, İ., “Strategic Brand Management in Domestic and Foreign Products Offered in Turkish Market and Comparison of Brand Equity”, Marketing and Management Sciences : Proceedings of International Conference on ICMMS 2008, Editors : Damianos Sakas and Nikolaus Konstantopoulos, Published By : Imperial College Press, London, 2010, p. 96
 • Kazançoğlu, Y. ve İ. Savaşçı, "Avrupa Birliği ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Değerlendirilmesi", Kitap Bölümü 20, Editör: Doç. Dr. Selahattin Bekmez, Türkiye Ekonomisinin Avrupa Birliği İle Sektörel Rekabet Analizleri Veya Türkiye Ekonomisinin Avrupa Birliği İle Rekabeti: Sektörel Rekabet Gücü Analizleri, Nobel Yayınevi, 2008.
 • Dedeoglu, O. A., Savasci I. and Ventura K., "Consumer Ethnocentrism Portrayed in the Advertisings and Meanings Actualized by Consumers: A Case of Turkey" Asia Pacific Advances in Consumer Research, Volume 6, Editors Young-Won Ha Youjae Yi, International Standart Book Number (ISBN) :0-915552-52-3, 2005.

Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY