Çerez Örnek

TUBITAK Projects

Türkiye’de Ara Kazanç Ticaretinin Belirleyenleri ve Etkileri: Doğrusal Olmayan VAR Modelleri ile Uygulama
Assoc. Prof. Dr. A. Gacener Atış. (Director)
(2017-2018)

Zeytinin Bir Bildiği Var: Ekolojik Okur Yazarlık Eğitimi
Res. Assist. Dr. Ö. KOZAL
(2018)

Finansal Koşullar Altında Parasal Aktarım Mekanizmalarının Etkinliği: Türkiye Üzerine Uygulamalar
Prof. Dr. A. N. ÇATIK (Director)
(2016 - 2017)

Endüstri4.0 Çantası
Prof. Dr. M. M. İNCEOĞLU (Director), Res. Assist. Dr. İ. KABASAKAL, Assist. Prof. Dr. U. G. ÇİÇEKLİ, Prof. Dr. S. ÖTLEŞ
(2019)

Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadınlara Yönelik Güçlendirme Politikaları: Suriyeli Göçmen Kadınların Deneyimleri
Res. Assist. Dr. B. ŞENTÜRK
(2018-)

Yakın Çevre Ekolojisinde Fiziksel Mesafe ve İzolasyon Kırılganlığının Durumsallığı: Sorumluluklar Ve Beklentilere İlişkin Uyuma Teşvik Edici Kamusal İletişim Politika Önerilerinin Geliştirilmesi
Assoc. Prof. Dr. E. B. Güzeloğlu (Director) , Assist. Prof. Dr. E. ÜSTÜNDAĞLI ERTEN, Assist. Prof. Dr. A. E. Zalluhoğlu, Assoc. Prof. Dr. B. ŞENTÜRK, Dr. A. ÖZGÜR KEYSAN, Prof. Dr. Ü. Ş. BAHAR ÖZVARIŞ
(2020)


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY