EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. R.Funda BARBAROS ÖZAY

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 1914
e-posta: funda.barbaros@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, İktisat,1994
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat, 1985
Lisans: Ege Üniversitesi, Uluslararası İktisat,1982

Uzmanlık Alanları: 
Makro İktisat, Türkiye İktisat Tarihi, Avrupa İktisat Tarihi, Ekolojik İktisat

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • -Modernizmin Yansımaları: 7'li Yıllarda Türkiye (2014) Hazırlayanlar: R. Funda Barbaros ve Erık Jan Zurcher içinde “1970’li Yıllarda Kalkınma ve Planlama: Değerlendirme ve Eleştirilere Bakış” Efil Yayınevi, Ankara (Özge Erdölek ile birlikte)
  • -Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Eşitsizliği ve Yatırım Teşvikleri (2014) Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiri Kitabı,  4-6 Haziran 2014, Muğla (Özge Erdölek ve Akın Erdoğan ile birlikte)
  • -Modernizmin Yansımaları: 60'lı Yıllarda Türkiye (2013) Hazırlayanlar: R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zurcher içinde “60’lı Yıllarda İktisadi Kalkınma ve Planlama Dair Kavrayış ve Gelişmelere Bir Bakış”, Efil Yayınevi, Ankara (Eren Yıldırım ile birlikte)
  • -Bilim Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerel Yansıması: İzmir Örneği (2013) Hazırlayanlar: Dr.Rasim Akpınar ve Dr. Canan Arıkbay içinde “Yenilik Sistemleri Ve Üniversitelerin Yenilik Süreçlerindeki Fonksiyonları: İzmir Örneği”, Dora Yayıncılık, Bursa (İsmail Seki ile birlikte)
  • - Rekabet Gücünün Ölçülmesinde Ulusal Yenilik Sistemleri ve Üniversite Ekonomisi Yaklaşımı (2011) Ege Akademik Bakış, Cilt 11, No.3 (İsmail Seki ile birlikte)
  • - Regional Development in Şanlıurfa Province : Key Sector Analyis (2009) Ege Akademik Bakış, Vol. 9, No. (Meneviş Uzbay Pirili ile birlikte)
  • -60’lı Yıllarda Türkiye’ye ‘Planlamadan’ Bakış (2009) Ege Akademik Bakış, Cilt 9, No.1, (İsmail Karatepe ile birlikte)
  • -International Marketing and Trade of Quality Food Products (2009) Editorler: M.Canavari, A.Castelleni, N.Cantore, S.Roberta, E.Pignatti içinde  “Competitiveness of Turkey in Organic Exports to the European Union Market”, Wageningen Academic Publisher, Netherlands ( Aykut Lenger, Osman Aydoğuş ve Sedef Akgüngör ile birlikte)
  • Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi” (2007) İktisat İşletme ve Finans Dergisi, no 255 (Ezgi Erol ile birlikte)