EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr.Mehmet GÜÇLÜ

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 52 98
e-posta: mehmet.guclu@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi, İİBF, İktisat, 2008
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İİBF, İktisat, 2004
Lisans: Ege Üniversitesi, İİBF, İktisat, 2001

Uzmanlık Alanları: 
Makro İktisat, Para ve Sermaye Piyasaları

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Güçlü, M. (2013), "Manufacturing and Regional Economic Growth in Turkey: A Spatial Econometric View of Kaldors Laws", European Planning Studies, 21 (6), pp.854-866
  • Güçlü, M. (2012), "Measuring Exchange Rate Pass-Through Under Structural Changes: The Case of Turkey", International Journal of Statistics and Economics, 8 (S12), pp:21-42. (with A. N. Çatık)
  • Güçlü, M. (2011), “Regional Income Convergence in Turkey: A Spatial Econometric Perspective” The Empirical Economics Letters, 10 (10), pp:1047-1054.
  • Güçlü, M. (2005), "The Choice of Exchange Rate Regime: Fear of Floating or Fear of Pegging?", Yapı Kredi Economic Review, 16 (2), pp:85-97. (Altay, N. O ile)
  • Güçlü, M. (2005), "Sürünen Parite Sisteminin Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerindeki Rolü: Ekonometrik Bir Yaklaşım", İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, Nisan 2005, Sayı 229, ss:84-92. (Kaya, A. A. ile)
  • Güçlü, M. (2009), How Do Macroeconomic and Political Variables Affect the Flexibility of Exchange Rate Regime, Ege Akademik Bakış, 9 (2), pp: 823-835.
  • Güçlü, M. (2005), “Döviz Kuru Rejimleri, Krizler ve Arayışlar”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 16(55), ss:1-15. (Kaya, A. A. ile)