EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr.Öğr.Üyesi Elif TUNALI ÇALIŞKAN

İletişim Bilgileri:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 3164
e-posta: elif.tunali@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri:
Doktora: Ege Üniversitesi, İktisat, 2014
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İktisat, 2008
Lisans: Ege Üniversitesi, İktisat, 2005

Uzmanlık Alanları: 
Uluslarası İktisat, Bölgesel İktisat, Ekonomik Coğrafya, Girdi-Çıktı Modelleri

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Aydoğuş, O., Değer, Ç., Çalışkan,, E.T. and G. G. Gülçin. (2014). An Application of the Hybrid Approach to Constructing Regional I-O Tables: Case of Izmir. 22nd International Input-Output Conference, 14-18 Temmuz 2014, Lizbon, Portekiz.
  • Aydoğuş, O., Değer, Ç., Çalışkan,, E.T. and G. G. Gülçin. (2013). EXPO2020’nin Türkiye Ekonomisine Etkisi: Bir Gölgesel Girdi-Çıktı Analizi, 5. İzmir İktisat Kongresi. 30 Ekim-1 Kasım 2013, İzmir, Türkiye.
  • Tunalı Çalışkan, Elif; Kaya, Ayten Ayşen. (2013). “İşgücünün Mobilitesini Belirleyen Faktörler: Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde Avrupa Birliği Uygulaması”. EconAnadolu2013: Anadolu International Conference in Economics. (19-21 Haziran 2013). Eskişehir.
  • Tunalı Çalışkan, Elif; Kaya, Ayten Ayşen. (2012). “Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde İşgücünün Mobilitesini Etkileyen Faktörler: Türkiye Uygulaması”. UEK-TEK Kongresi (1-3 Kasım 2012). İzmir.
  • Yurteri, Begüm; Türkcan Burcu; Demir, Caner; Tunalı Çalışkan, Elif; Gürel Günal, Gülçin. (2012). “A Spatial Econometrics Analysis of The CIP Index From The Perspective of Innovativeness: The Case of 2004-2008 Turkish Nuts2 Regions” TCI Mediterranean Conference. (14-15 Haziran 2012), İzmir.
  • Tunalı Çalışkan, Elif ve Aydoğuş, Osman. (2011). “Türkiye Ekonomisinde Endüstriyel Büyümenin Kaynakları: Girdi-Çıktı Modeli ile Ampirik Bir Analiz (1985-2002)”. Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 11, Sayı 4 : 499-510.
  • Türkcan, Burcu ve Tunalı Çalışkan, Elif. (2010). “Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırımların Yerel Sanayi ve KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri: Ampirik Bir Analiz” Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 10, Sayı 3: 813-828.
  • Tunalı Çalışkan, Elif; Türkcan, Burcu; Kaya, Ayşen. (2009). “The Role of Clusters in the National Innovation System in Today’s Globalizing World: A Comparative Analysis of Turkey with Succesful Countries”. Yaşar Üniversitesi, 5th International Conference on Business, Management and Economics. (22-24 Ekim 2009), İzmir.