EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr.Aydanur GACENER ATIŞ

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 2267
e-posta: aydanur.gacener@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: DEÜ, SBE, İktisat, 2003-2009
Yüksek Lisans: DEÜ, SBE, Para-Banka Tezli YL, 1999-2002
Lisans: Ege Üniversitesi, İktisat, 1994-1998

Uzmanlık Alanları: 
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finansman, Finansal İktisat, Merkez Bankacılığı

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Gacener Atış A., Utkulu U. (2011), “Denge Döviz Kurunun Portföy Yaklaşımı ile Analizi: Türkiye Örneği”, İktisat İşletme ve Finans, 26 (303).
  • Gacener Atış, A. (2014), “Türkiye’nin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Karşılaştırmalı Rekabet Analizi”, Ege Akademik Bakış, 14 (2), 315-334.
  • Gacener Atış, A., Saygılı F. (2014), “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicilerinin Ampirik Analizi”, Sosyoekonomi, 10 (21), 87-104.
  • Gacener Atış A., Saygılı F., Kaya A.A. (2013), “The Determinants Of Turkey’s Export Performance: Constant Market Share Analysis”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 42, 41-66.
  • Demirhan D., Gacener Atış A. (2013), “A Research On The Exchange Rate Exposure Of Firms Listed In Istanbul Stock Exchange”, Business and Economics Research Journal (BERJ), 4(4), 25-35.
  • Ulaşan E., Gacener Atış A., Altay N.O. (2013), “Küresel Finansal Kriz Sonrası Para Politikalarındaki Dönüşümün FED, ECB Ve TCMB Yönünden Karşılaştırmalı Analizi” Uluslararası İstanbul Finans Kongresi 2013, Kadir Has Üniversitesi, 30-31 Mayıs, İstanbul.
  • Gacener Atış A. (2014), Editörler: Altay N.O., Küçüközmen C.C., M.Ural, E.Demireli, Banka İktisadı ve İşletmeciliği (Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankası-Banka İlişkileri), 89-134, Detay Yayıncılık:1.Baskı, Ankara.
  • Gacener Atış A., Kaya A.A. (2014), “Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi: Türkiye Uygulaması”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 51/588/9-19.