EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. A.Ayşen KAYA

İletişim Bilgileri:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 52 88
e-posta: aysen.kaya@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri:
Doktora: Anadolu Üniversitesi, İktisat,1991
Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, İktisat, 1985
Lisans: Anadolu Üniversitesi, Isletme ,1984

Uzmanlık Alanları:
Yenilik Iktisadi, Bolgesel Kalkinma, Teknoloji Yonetimi

Özgeçmiş:
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • “Cari Acigin Surudurulebilirliginde Para Politikasinin Etkisi: Turkiye Uygulamasi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yil: 51, Sayi: 588, Subat 2014, (A. Gacener Atis ile birlikte).
  • “The Determinants of Turkey’s Export Performance: Constant Market Share Analysis”, Erciyes Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, Sayi 42, Temmuz-Aralik 2013, s.41-66, (A. Gacener Atis ve F. Saygili ile birlikte).
  • “Turkiye’ye Yonelik Uluslararsi Turizm Talebinin Belirleyenleri: Panel Veri Yaklasimi, Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, Cilt 13, Sayi 2, ss.43-54, (B. Canli ile birlikte)
  • “Turk Turizm Sektorunun Ekonomik Etkilerinin Girdi Cikti Yaklasimiyla Olculmesi”, Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Cilt 12, Sayi 1, (B. Canli ile birlikte).
  • “Kur Rejimi Sınıflama Yöntemi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Analiz” , Ege Akademik Bakış Dergisi, 2009 (4), ss. 1399-1429, (M. Guclu ile birlikte )
    Türkiye Makine ve Ulaştırma Araçları Sektörünün Rekabet Gücü (1994-2005)“, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt 23, Sayı 271, Ekim 2008, 29-45 (Onur Altın ile birlikte).
  • “Türkiye’de Ar-ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi (Analysis of The Casual Relationsheep Between R&D Expenditures and Economic Growth for Turkey”, Ege Akademik Bakış Dergisi,C9, Ocak, 2009, (Onur Altın ile birlikte).
  • “Geçiş Ekonomileri ve Türk Tarım Sektöründe Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi (1992-2004)”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 8(2), 2008, 843-860, (M. Ali Avcı ile birlikte).