EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araş.Gör. Gülçin GÜREL GÜNAL

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 3164
e-posta: gulcin.gurel@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi, İktisat, 2012-devam ediyor
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat, 2012
Lisans: Anadolu Üniversites, Kamu Yönetimi, 2010
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat, 2009
Brandenburg University, İktisat, 2008 (Erasmus Programı)

Uzmanlık Alanları: 
Oyun Teorisi, Birleşme ve Devralma Faaliyetleri, Etkinlik Analizi, Girdi Çıktı Analizi, İşgücü Piyasası

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Aydogus, O., Deger, Ç., Çalışkan, E.T. ve Günal, G.G. 2014. "An Application of the Hybrid Approach to Constructing Regional Input-Output Tables: Case of Izmir, Turkey" 22nd International Input-Output Conference, Lizbon, Portekiz, 14-18 Temmuz, 2014.
  • Yurteri, B., Türkcan, B., Demir, C., Çalışkan, E.T. ve Günal, G.G. “A Spatial Econometrics Analysis of the Cıp Index from the Perspective of Innovativeness: The Case of 2004-2008 Turkish Nuts2 Regions” TCI Mediterranean Conference, İzmir, 14-15 Temmuz, 2012.
  • Kök, R. ve Gürel, G. Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Economy Bölüm: “Türkiye’de İstihdam Yaratmayan Büyüme ve İstihdamın Sektörler Arası Yayılma Etkisi” [Chapter: Jobless Growth and Diffusion Effect of Intra Industry Employment in Turkey]. Turkish Economic Association, 2012.
  • Barbaros, F. ve Gürel, G. “Uluslar arası Spor Organizasyonları ve Ülke Ekonomilerine Etkileri” [International Sports Organisations and the Effects on Economics of Countries], 1st International Congress on Sports Economics and Management, 12-15 Ekim, 2011.
  • Kök, R. ve Gürel, G. "Türkiye’de İstihdam Sorunu ve Sektörler Arası Yayılma Etkisi" [Employment Issue in Turkey and Diffusion Effect of Intra Industry], Turkish Economic Association, 16th National Symposium on Economics, 13-14 Ekim, 2011.
  • Kök, R., Gürel, G. ve Kargın G. "Diffusion Effect of Productivity Oriented Intra Industry Employment", 16th World Productivity Congress and European Productivity Conference 2010, 2-5 Kasım, 2010.