EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr.Öğr.Üyesi Çağaçan DEĞER

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 2267
e-posta: cagacan@gmail.com
Website: www.cagacandeger.net

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: ODTÜ, İktisat, 2011
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İktisat, 2004
Lisans: ODTÜ, İktisat, 2001

Uzmanlık Alanları: 
Genel Denge Modellemesi, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar, Bölgesel İktisat

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Aydoğuş, O., Değer, Ç., Çalışkan,, E.T. and G. G. Gülçin. (2014). An Application of the Hybrid Approach to Constructing Regional I-O Tables: Case of Izmir. 22nd International Input-Output Conference, 14-18 Temmuz 2014, Lizbon, Portekiz.
  • Değer, Ç. and Ulasan, E. (2014). Impact of Arab Spring on International Trade: A Gravity Analysis. EURO-MED, Broader Middle East and North Africa (BMENA) Society, Politics, Economics, Security and International Relations after the Arab Spring. 15-17 May, 2014. Rhodes, Greece.
  • Alper, Y.; Değer, Ç. ve Sayan, S. (2012). 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış. TÜSİAD Yayın No TUSİAD-T/20120-11/535.
    Aydoğuş, O., Değer, Ç., Çalışkan,, E.T. and G. G. Gülçin. (2013). EXPO2020’nin Türkiye Ekonomisine Etkisi: Bir Gölgesel Girdi-Çıktı Analizi, 5. İzmir İktisat Kongresi. 30 Ekim-1 Kasım 2013, İzmir, Türkiye.
  • Değer, Ç. (2011). “Pension Reform in an OLG Model with Multiple Social Security Systems,” Ege Academic Review. 11(4).
  • Değer, Ç. (2011). “Sectoral Employment and Labor Costs: Elasticity Evidence on Turkey,” ESAM Dergisi, 2(2), 19-33.
  • Değer, Ç.; Türkcan, B. ve Kumral, N. (2009). Competitive Industrial Performance Index and Its Drivers: A Comparative Analysis on Turkey and Selected Countries. Ege Academic Review, 9(4): 1375-1398.
  • Kumral, N. ve Değer, Ç. (2004). High Point Industries of the Aegean Region of Turkey. Ege Academic Review, 4(1-2): 15-31.