EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araş.Gör. Ceren Deniz TATARLAR

 

 

İletişim Bilgileri:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 3167
e-posta: ceren.tatarlar@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, İşletme (Yönetim), 2013-Devam Ediyor
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim Geliştirme, 2013
Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 2010

Uzmanlık Alanları: 
Davranış bilimleri, Örgütsel davranış, Örgüt sosyolojisi

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız

Seçilmiş Yayınları:

  • İlic, D., Tatarlar, C. D., ve Turhan, R. (2015) Farklılıklar Fark Yaratır Mı? Akademisyen Profilinin Ve Çeşitliliğinin Üniversitelerin İnovasyon Performansı Üzerine Etkisi. EIN 2015.
  • Zalluhoğlu, E.,Tatarlar, C. D., Turhan, R., Can Gülcan, D., ve Kesken, J. (2015) Örgüt İkliminin İşletmelerin İnovatif Düşünme Eğilimleri Üzerindeki Etkileri: Bir Aile İşletmesi Uygulaması. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
  • Tatarlar, C. D., ve Cerit, A. G. (2015) Relationship Between Empathy Skill Levels and Job Selection: A Study on Business Administration Students. ICOVACS 2015, 6th International Conference on Value Chain Sustainability.
  • Tatarlar, C. D., ve Güneri Çangarlı, B. (2014) Madalyonun İki Yüzü: Örgütsel İntikam Davranışlarında Yöneten ve Yönetilen. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
  • Tatarlar, C. D. (2014) Consumer Desires Behind the Usage of Location-based Services: Relationships and Social Status. 10th International Student Conference.