EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Nesrin ADA

 

İletişim Bilgileri:  

Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3113071
E-posta:  nesrin.ada@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi, Gazetecilik Anabilim Dalı, 1996
Y. Lisans: Ege Üniversitesi, Gazetecilik Anabilim Dalı, 1991
Lisans: 9 Eylül Üniversitesi, Fransızca Bölümü, 1986

Uzmanlık alanları:
Halkla İlişkiler, girişimcilik

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Zaptcioğlu D., Ada N., Gunay G., Katrinli A.,”Ethical Leadership And The Normative Commitment of Followers in A Healthcare Setting” International Journal of Strategic Management,  pp, 147-152, Volume 13, Number 3, 2013. (Derginin Tarandığı Veri Tabanları: EBSCO Publishing, Cabell's Directory of Refereed Publications, Ulrich's International Periodicals Directory). http://www.iabe.eu/domains/iabeX/journal.aspx.journalid=13
  • Ada. N, &Alver.İ&,Atlı Fatma, “Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık üzerine Etkisi, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve İmalat Sektörü Çalışanları üzerinde Yapılan bir araştırma” Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review Cilt, 8. Sayı 2, p. 487-518, 2008 Ege Akademik Bakış, 2008, ISSN–1303-099X, (Derginin Tarandığı Veri Tabanları: Director of Open Access Journals (DOAJ) , EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, World Wide Science, ASOS Index, ProQuest).
  • Ada. N, “Örgütsel İletişim ve Yeni Bilgi Teknolojileri, Örgütsel İletişim Ağları”, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, Cilt, 7 (2), p.543-551, 2007. ISSN 1925–4423, (Derginin Tarandığı Veri Tabanları: Director of Open Access Journals (DOAJ EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, World Wide Science, ASOS Index, ProQuest).
  • Ada.N, “Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Örgütlerde Kültür Kavramı İlişkisi”, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, Number 2, p.20-27, 2001. ISSN 13-099X. (Derginin Tarandığı Veri Tabanları: Director of Open Access Journals (DOAJ EBSCO Publishing, PERO, Scientific Commons, World Wide Science, ASOS Index, ProQuest).
  • Ada, Nesrin, “ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 1, p. 59-74, January 2013. (Derginin Tarandığı Veri Tabanları: MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus,Mendeley)
  • Ada. N & Demir N,"Yazılım Geliştiren İşletmelerde Yazılım Ürünün Yeniden Tasarımı Üzerine Bir Literatür Çalışması”, Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,Sf.29-33,Sayı.115.Ağustos.2012 www.izsmmmo.com/DergiResimler/dayanışma2012.pdf.Sayı,115.
  • Ada. N,"Örgütlerde Değişen İK Yönetimi İşlevsel bir Bakış Açısıyla İncelenmesi“ Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Hakemli Dergisi. Sf 23-32 Sayı, 112, Ağustos.2011.www.izsmmmo.com/DergiResimler/dayanışma2011.pdf.Sayı,112
  • Ada N,”Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Kavramlarına Bakış Açıları Hakkında Bir Araştırma” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Sf 7-14.Sayı,108,Nisan.2010. www.izsmmmo.com/DergiResimler/dayanışma2010.pdf.Sayı,108.
  • Ada. N,“Franchising Sistemi, Ülkemizde ve Dünyada Uygulamaları Bir Model Önerisi” ” Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,Sf 7-22, Sayı, 107. Aralık.2009. www.izsmmmo.com/DergiResimler/dayanışma2009.pdf.Sayı,107 .