EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr.Öğr.Üyesi Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN

 

 

 

 

İletişim Bilgileri: 
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 5255
e-posta: elif.ustundagli@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi, İşletme, 2016
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Pazarlama, 2009
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme, 2007

Uzmanlık Alanları: 
Tüketim kültürü teorisi (consumer culture theory), tüketici davranışı, göç, din, modernite, postmodernite

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız

Seçilmiş Yayınları:

  • Üstündağlı, Elif; Miray Baybars ve Ebru Güzeloğlu, “Collaborative Sustainability: Analyzing Economic and Social Outcomes in the Context of Cittaslow”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Business and Economics Research Journal), Cilt. 6, Sayı. 1, 2015.
  • Ventura, Keti; İpek Kazançoğlu; Elif Üstündağlı ve Rezan Tatlıdil, “Store Personality: Perceptions Towards Consumer Electronics Chain Stores in Turkey A Case of University Students”, Journal of Economic and Social Studies, Cilt. 3, Sayı. 1, ss. 15-38, 2013.
  • Dedeoğlu, Özhan Ayla ve Elif Üstündağlı, “Sanal Topluluklar Bağlamında Tüketicilerin Tüketim, Yaşam Tarzı ve Kimlik Yönünden Değerlendirilmesi”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Business and Economics Research Journal), Cilt. 2, Sayı. 2, ss. 23-40, 2011.
  • Dedeoğlu, Özhan Ayla ve Elif Üstündağlı, “Bosnian Immigrants’ Acculturation to Turkish Consumer Culture”, Ege Akademik Bakış, Cilt. 11, Sayı. 1,  ss. 1-14, 2011.