EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Aykan CANDEMİR

 

 

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3111915
E-posta: aykan.candemir@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Türkiye, 2005
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletme, Türkiye, 2000
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi,İşletme Fakültesi, İşletme bölümü (İng.), Türkiye, 1996
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik, Türkiye, 1992

Uzmanlık alanları:
İşletme
Pazarlama

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Cihat Karslı, Yunus Kaymaz, Aykan Candemir, G. NAzan Günay, “Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi Ve Ödemiş Yildiz Kent Arşivi Ve Müzesi Örneği”, 19. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, ss.313-327, Haziran 2014.
  • Aykan Candemir,  Ali Erhan Zalluhoğlu, Erdal Demiralay, "Perception of Financial and Payment Terms Risks: The Analysis of Aegean Exporters", International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 188-207 pp., 2011
  • Aykan Candemir, Keti Ventura, İpek Kazançoğlu, "Content Analysis of Top 1000 Turkish Company Web Sites: Marketing Mix Practices", International Journal of Business and Management Studies , 55-68 pp., 2011
  • Aykan Candemir, A.Erhan Zalluhoğlu  , “Glokal Ürün ve Marka Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Algida İzmir Örneği”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Temmuz, 2010, Cilt 3, Sayı 6.
  • Aykan Candemir, “An Empirical Analysis of the Determinants of International Tourism Demand: The Case of Izmir”,  European Planning Studies, 1469-5944, Volume 17, Issue 10, 2009, Pages 1525 – 1533
  • Aykan Candemir, “ Perakendecilik Sektöründe Kent Bakkallarının Rekabet Gücünün Analizi: İzmir Örneği”, Ege Akademik Bakış: Cilt: 10, Sayı: 1, Ocak 2009.
  • Aykan Candemir, “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler”,  Ege Akademik Bakış Dergisi, 9 (2) 2009: 659-675Aykan Candemir, “ Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama”  İstanbul: YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yayınları, 2006.
  • Aykan Candemir, “İhracata Yönelik Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Pazarlama Eğitiminin Firma Gelişimine Katkısı, İzmir Örneği”  İzmir Ticaret Odası Yayını, 1998.