EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Burcu ŞENTÜRK

 

 

 

İletişim Bilgileri:
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311
e-posta: burcu.senturk@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri:
Doktora:
Yüksek Lisans:
Lisans:

Uzmanlık Alanları:

Özgeçmiş:
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Şentürk, B. (2017) Urbanization, socialist movements and the emergence of Alevi identity in the 1970s (der. Tözün İssa), Voices of Migration, Culture and Identity: Alevis in Turkey, Europe Ashgate Publishing, London. Ss.82-95
  • Şentürk, B. (2016) Urban Poverty in Turkey: Development and Modernisation in Low-Income Communities, IB Tauris, London-Newyork,
  • Şentürk, B. (2016) “Mahalle Kahvesinde "Abla", Kabul Günlerinde "Hanım":Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Gecekonduda Kadın Araştırmacı Olmak” , R. Harmanşah ve N. Nahya (der.) Etnografik Hikayeler Metis Yayınları, İstanbul, ss.68-85.
  • Şentürk, B. (2015) Bu Çamuru Beraber Çiğnedik, İletişim Yayınları, Ankara, 2015
  • Şentürk, B. (2014) “Urban Transformation and Voluntary Displacement: The Case of Ege District in Ankara, Turkey”, (der. S. Boyd ve M.A.Walter). Cultural Difference and Social Solidarity: Solidarities and Social Function, ,Cambridge Scholars Publishing içinde, ss. 153-168.