EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Nazlı A. AYYILDIZ ÜNNÜ

 

 

 

 

İletişim Bilgileri:

Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 02323115294
e-posta: nazliayse.ayyildiz@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri:
Doktora: Ege Üniversitesi, İşletme, 2012
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İşletme, 2008
Lisans: Ege Üniversitesi, İşletme, 2005

Uzmanlık Alanları:
Yönetim ve organizasyon

Özgeçmiş:
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Ayyildiz Unnu, Nazli A., Kesken J. (2014): Diagnosing the effects of leader-member exchange quality on performance in the context of organizational culture: A case from Turkish family-owned businesses, Journal of Business Economics and Management, 15 (1): 174-195.
  • Demir Cengiz, Ayyildiz Unnu, Nazli A., Erturk Emel  (2011): Diagnosing The Organizational Culture Of A Turkish Pharmaceutical Company Based On The Competıng Values Framework, Journal of Business Economics and Management, 12(1): 197–217.
  • B. Çapraz, N. A. Ayyıldız Ünnü, D. Kelgokmen İlic, M. Kocamaz, U. Gökay Çiçekli, B. Aracıoğlu, A. Koçak, J. Kesken ve H. Soyuer (2014): Çalışanlar Perspektifinden İnovatif İş Davranışının Belirleyicileri: İzmir İlindeki Öncelikli Sektörlere İlişkin Bir Araştırma, Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Cilt/Volume 3, Sayı/Issue 1Haziran/June 2014, ss. 49-72.
  • Ilic D. K., Ayyıldız Ünnü N.A (2012): Web Sites as a Tool of Creating Value and Green Image: The Case of Istanbul Stock Exchange,International Journal Of Contemporary Economics And Administrative Sciences,  Volume: 2 Issue: 2, pp.94-116.
  • Çapraz B., Kesken J.,  Ayyıldız N.A., ve Kelgökmen D. (2009): “Yönetsel Zeka”Ya Doğru: Yönetsel Zeka Ve Bileşenlerini Tanımlamaya Yönelik Kavramsal Bir Çalışma, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, ss.189-211.
  • Ayyıldız Ünnü, N.A. (2009): Politik Pazarlamada Pazar Yönlülük Ve Otantik Liderliğin Önemi, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 9, Sayı 4, ss. 1243-1273.
  • Kesken J., Ayyıldız N.A (2008): Need for Creating Authenticity at Work: Re-Visioning Organizational TransformationIJETE: The International Journal of Emerging and Transition Economies, Vol.1, Number 1, pp. 141-161.
  • Kesken J.,  Ayyıldız N.A., Çapraz B., ve  Kelgökmen D. (2008): “Management Fads and Fashion In Turkey: Role of Consulting Firms on Dissemination Process of Strategic Management Tools”, Journal of Global Strategic Management, 03, June, pp. 5-16. (http://www.isma.info/dosyalar/471705-16.pdf)
  • Kesken J. ve Ayyıldız N.A. (2008): Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik, Ege Akademik Bakış Dergisi, Temmuz 2008, Cilt 8, Sayı 2, ss.729-754.