EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araş.Gör.Dr. Fatma DEMİRCAN KESKİN

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri:  

Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3115255
e-posta: fatma.demircan.keskin@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi, İşletme, 2011 -  Devam ediyor
Yüksek Lisans:  Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce Finansman, 2011
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2008

Uzmanlık Alanları: 
Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi, Yöneylem Araştırması

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Kocamaz, M., Demircan Keskin, F. “ Tek Kanal Akış Tipi Üretim Planlama Modellerinde Kutulama Modeli ile Optimizasyon”, XXIV. Üretim Araştırmaları Sempozyum Bildiriler Kitabı, s:491-498, 3-5 Eylül 2014, İstanbul.
  • Koçak, A., Demircan Keskin, F., Esmeray, M., Doğru, Ö. “Toplam Ekipman Etkinliğinden Toplam Tesis Etkinliğine Geçiş: Bir Uygulama Örneği”, XXIV. Üretim Araştırmaları Sempozyum Bildiriler Kitabı, s:143-152, 3-5 Eylül 2014, İstanbul.
  • Demircan, F., Soyuer, H. "Tek Boyutlu Kesme Problemi: Bir İşletme Uygulaması", XXI. Üretim Araştırmaları Sempozyum Bildiriler Kitabı, s:835-842, 23-24 Haziran 2011, İstanbul.
  • Aracıoğlu, B., Demircan, F., Soyuer, H. “Mean – Variance – Skewness – Kurtosis Approach To Portfolio Optimization: An Applicatıon In Istanbul Stock Exchange”, Ege Akademik Bakış. 11:9-17, 2011.
  • Çiçekli, G., Demircan, F., Aracıoğlu, B., Soyuer, H., "Dağıtım Rotalarının Belirlenmesinde Bir Model Önerisi", YA/EM’ 2010 Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXX. Ulusal Kongresi, 30 Haziran-2 Temmuz 2010, İstanbul.