EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KÜÇÜK

İletişim Bilgileri: 
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3115306
e-posta: mustafa.kucuk@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri:
Doktora: University of Wales-Aberystwyth, Uluslararası Politika, 2008
Yüksek Lisans: Bilkent, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, 1999
Lisans: ODTÜ, Uluslararası İlişkiler, 1997

Uzmanlık Alanları:
Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Politik Ekonomi, Ortadoğu Siyaseti

Özgeçmiş:
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız

Seçilmiş Yayınları:
Küçük, Mustafa, “Uluslararası İlişkiler Kuramında ‘Konstrüktivist Dönüşü’ Anlamak,” Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9(2): 771-795, 2009.
Küçük, Mustafa, “A Discursive Political Economy of the EU’s Enlargement towards Turkey,” Siret Hürsoy (ed.) Turkey’s Quest for the EU Membership Towards 2023, İzmir: Ege University Publications, 2013, ss. 211-256.
Küçük, Mustafa, “Marksist Teoriler,” Şaban Kardaş ve Ali Balcı (der.) Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular, İstanbul: Küre Yayınları, 2014, ss. 137-148.