EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr.Öğr.Üyesi Zerrin Ayşe ÖZTÜRK

Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3113058
e-posta: zerrin.ayse.ozturk@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri:
Doktora: Manchester Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, 2007
Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi-Canterbury, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, 1997
Lisans: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, 1994

Uzmanlık Alanları:
Eleştirel Güvenlik Çalışmaları, İnsan Güvenliği, Toplumsal Cinsiyet, Feminist Kuram, Çevresel Güvenlik, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Güvenlik

Özgeçmiş:
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:
Zerrin Ayşe Öztürk,  “Küresel Siyaset,” Siyaset Bilimi, Halis Çetin (Ed.), Orion Kitabevi, Mart 2014.
Zerrin Ayşe Öztürk,  “Uluslararası Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın,” Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, (Cilt. 3, Sayı. 1, Ocak 2012).
Zerrin Ayşe Öztürk,  “İnsani Müdahalenin Koşulları: Sırada Suriye mi Var?,” 21. Yüzyıl, (Sayı. 32, Ağustos 2011), ss. 57-64.
Zerrin Ayşe Öztürk, “İnsani Müdahale: Ne Kadar İnsani, Ne Kadar Siyasi?,” 21. Yüzyıl, (Sayı. 30, Haziran 2011), ss. 23-28.
Zerrin Ayşe Bakan, “Soğuk Savaş Sonrasında Yeni Güvenlik Teorileri ve Türkiye’nin Güvenlik Algılamaları,” 21. Yüzyıl, (Cilt. 1, No. 3, Ekim-Aralık 2007), ss. 35-50.
Zerrin Ayşe Bakan ve Kamer Kasım (Der.), Uluslararası Güvenlik Sorunları, Ankara: ASAM Yayınları, 2004.
Zerrin Ayşe Bakan, “Normative Theory in IR – Frost’s Constitutive Approach,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, (Cilt. 63, No. 1, Ocak-Mart 2008), ss. 3-16.
Zerrin Ayşe Bakan, “Soğuk Savaş Sonrasında Devlet Egemenliğinin Sınırlarına Normatif Bir Bakış,” Avrasya Dosyası, (Cilt. 8, No. 3, Sonbahar 2002), ss. 140-153.
Zerrin Ayşe Bakan, “Uluslararası İlişkiler Teorileri Arasında Normatif Teorinin Yeri ve Kapsamı,” Avrasya Dosyası, (Cilt. 8, No. 2, Yaz 2002), ss. 427-444.