EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ş. Sertaç ÇAKI

 

 

 

 

İletişim Bilgileri:  

Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3111840
e-posta: sukru.sertac.caki@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2002
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 1999
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat, 1996

Uzmanlık Alanları: 
Muhasebe ve Finansman

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Çakı, S., “Tavukçuluk Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri ve Durumu” Ege Akademik Bakış,7, 1, 153-189 (2007).
  • Çakı, S., Savaşçı, İ., “Entelektüel Sermaye ve Hipermarketler”, Bizim Market Gıda ve Alışveriş Kültürü Dergisi, 17, 3, 20-21 (2004).
  • Çakı, S., “Gemi İşletmelerinde Finansal Kaynaklar”, UTA-Uluslararası Taşımacılık Haber – Araştırma Dergisi, 4, 4, 50-52 (1998).
  • Çakı, S, “Gemi İşletmelerinde Finansal Kaynakların Seçimi ve Finansal Kaldıracın Etkisi”, Çağdaş Denizcilik Stratejileri – İşletme Yönetimi Yaklaşımı, 167-173, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 1998.
  • Çakı, S, “Deniz Ulaştırma İşletmelerinde Maliyetler ve Maliyet Sisteminin Kurulması”, Çağdaş Denizcilik Stratejileri – İşletme Yönetimi Yaklaşımı, 175-194, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 1998.