EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Dilek DEMİRHAN

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri:  

Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
işletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3115299
e-posta: dilek.demirhan@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme,  2008
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama, 2004
Lisans: ODTÜ İşletme, 1998

Uzmanlık Alanları: 
İşletme finansı, bankacılık ve muhasebe

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Demirhan, Dilek (2013), “”Effects of the Recent Financial Crisis on the Determinants of Bank Profitability: Case of Turkish Banking Industry”, Journal of Yaşar University, Vol:8, No:31, pp.5203-5228
  • Demirhan, Dilek (2013), “Stock Market Reaction to National Sporting Succcess”, Pamukkale Journal of Sports Sciences, Vol:4, No:3, pp.104-118
  • Susmuş, Türker, Dilek Demirhan (2013), “Creative Accounting: A Brief History and a Conceptual Framework”, Akademik Bakış-Uluslararası Hakemli E-dergi, Sayı:38, Eylül-Ekim 2013
  • Demirhan, Dilek, Aydanur Gacener Atış (2013), “A Research on Exchange Rate Exposure of Firms Listed in Bors Istanbul”, Business and Economics Research Journal, Vol:4, No:4, pp.25-35
  • Demirhan, Dilek, Türker Susmuş, Seçkin Gönen (2012), “Cash Wakfs and Their Accounting Applications at the end of 18th Century in Ottoman Empire”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:26, Sayı:3-4
  • Aracıoğlu, Burcu, Dilek Demirhan (2011), “Kriz Öncesi ve Kriz Sonrası Dönemler İtibariyle Finansal Hizmetler Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”, İzmir SMMM Dayanışma Dergisi, Nisan 2011
  • Demirhan, Dilek (2009), “Sermaye Yapısını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi: İMKB Hizmet Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:9, Sayı:2