EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Türker SUSMUŞ

 

 

 

 

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3112266
e-Posta: turker.susmus@ege.edu.tr
web : www.turkersusmus.com

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı, 1999
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (Muhasebe-Finansman), 1996
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 1992

Uzmanlık Alanları: 
Muhasebe ve Finansman

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • "Creative Accounting: A Brief History and a Conceptual Framework", Akademik Bakış-Uluslararası Hakemli E-dergi, Sayı:38, Eylül-Ekim 2013 (Dilek Demirhan’la ortak)
  • "Cash Wakfs and Their Accounting Applications at the end of 18th Century in Ottoman Empire", Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt:26, Sayı:3-4 (Dilek Demirhan ve Seçkin Gönen’le ortak)
  • "Türk Gıda Sektörü Verilerinin Değerlendirilmesi, Başabaş Noktası Ve Faaliyet Kaldıraç Analizi", Dayanışma Dergisi (Hakemli Yazılar), Nisan 2011, Sayı:111, ss. 8-22 (Mengü Hafize Özan'la ortak)
  • "Endirekt Giderlerin İzlenmesindeki Maliyet Sistemsizliği Vergi Kaçırılmasına veya Fazla Vergi Ödenmesine Yol Açar" Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, Mayıs 2008 (Ankara SMMM Odası)
  • "Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları ve Etiksel Açıdan Değerlendirilmesi", Dayanışma Dergisi (Hakemli Dergi), Sayı: 94, Aralık 2006, ss. 97-108 (Dilek Demirhan ile ortak)
  • "Muhasebe Meslek Odalarının İşlevleri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Aralık 2004, Cilt: 6, Sayı: 4, ss. 71-94