EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Meneviş UZBAY PİRİLİ

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3115293
e-posta: menevis.uzbay@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Dokuz Eylül Universitesi, 1998
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Universitesi,   1993
Lisans:   Orta Doğu  Teknik  Universitesi , İktisat, 1981

Uzmanlık Alanları: 
Kalkınma Ekonomisi,   İktisatta  Yöntem,  Politikİktisat

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • Uzbay , M.  and  M.  Pirili;  “A New Social Contract:  Rethinking the Role of the State Towards   Post- 2015 Development Agenda”,  2014 ,   Ege Akademik  Bakış
  • Uzbay Pirili, M. ve A. Lenger,  “Bölgesel Kalkınmada Kamu Sermayesi Ve Sosyal  Altyapı:Türkiye Üzerine Bir Uygulama”,(Public  Capital and Social  Insfrastructure inRegional Development:  İktisat İşletme ve Finans DergisiCilt 27, S: 312, Mart 2012   (ss: 9-37)
  • Uzbay Piril, M.  and  O. Aydogus, “The Economic Dimension  of Turkey-EU  Economic Relations: Que Vadis”, ESAM  International Conference, 24- 25 April  2013, İzmir
  • Uzbay Pirili, M. ve A. Lenger, “The Role of Public Capital In Regional Economy”, INFER  Workshop on Regional Competitiveness and International Factor Movements, University of Orléans , Laboratoire d’Economie d’Orléans, Orleans - France,  17-18 March, 2011.
  • Uzbay Pirili, M.,  “Bölgesel Kalkınmada Kamu Yatırımlarının Rolü: Kuramsal Bir Değerlendirme”, Ege Akademik Bakış, Cilt: 11,  Sayı: 2,  2011. (2010 yılından bu yana ECON Lit endeksinde taranmaktadır)
  • Uzbay Pirili,  M., “Global Capitalism and Discourses on Capital”,  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXV/2,  2008
  • Uzbay, M.  ve R.F. Barbaros “Regional Development in Şanlıurfa Province, The Center of South Eastern Anatolian Project (GAP): Key Sector Analyis, International Conference on Emerging Economic Issues in a Globalized World, İzmir University of Economics and SUNY Cortland,  İzmir – Turkey, May 1 – 2, 2008.
  • Uzbay Öğüt,  M. ve  R.F.Barbaros, “The Regional Imbalances in Turkey Based on Human Development Indices”, Reinventing Regions in a Global Economy, RSA (Regional Studies Association) İnternational Annual Conference 2003, Pisa, Italy, 2003. http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/pisa03/ogut.rtf