EGE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Aykut LENGER

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 5284
e-posta: aykut.lenger@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: ODTÜ, İktisat, 2004
Yüksek Lisans: AÜ. SBF , İktisat, 1998
Lisans: ODTÜ, AÜ. SBF, 1994

Uzmanlık Alanları: 
Endüstriyel Organizasyon, Evrimci İktisat, Teknolojik Değişme, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma,

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • “Bölgesel Kalkınmada Kamu Sermayesi ve Sosyal Altyapı: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”(Public Capital and Social Infrastructure in Regional Development: An Application on Turkey), İktisat, İşletmeveFinans, 2012, Vol.27, No.312, pp.9-37 (with Meneviş Uzbay Pirili).
  • 'Regional Innovation Systems and the Role of State: Institutional Design and State Universities in Turkey', European Planning Studies, 2008, Volume 16, Issue 8, pp. 1101-1120.
  • “To innovate or to transfer? A study on spillovers and foreign firms in Turkey, Journal of Evolutionary Economics, Feb2006, Vol. 16, Issue 1/2, pp. 137-153  (with Erol Taymaz)
  •  “Dynamic Capability, Innovation Networks and Foreign Firms”, Technological Change and Economic Catch-up: The Role of Science and Multinationals, Grazia Santangelo (ed), Edward Elgar Publications, November 2005 (with Erol Taymaz).
  • “Productivity in Turkish Manufacturing Industry: A Comparative Analysis on the Basis of Selected Provinces”, Yapi Kredi Economic Review, 14(1), 17-29, (with Özlem Önder).
  • “Efficiency in the Manufacturing Industry of Selected Provinces in Turkey: A Stochastic Frontier Analysis”, Emerging Markets Finance and Trade, 39 (2), March-April, 98-112, 2003, (with Özlem Önder and Ertuğrul Deliktaş).
  • “National Industry Cluster and Regional Specialization in Turkey”, European Planning Studies, 11(6), Sep, 647-669, 2003 (with Neşe Kumral and Sedef Akgüngör).
  • "Competitiveness of Turkey in Organic Exports to the European Market", International Marketing and Trade of Quality Food Products, - Editors: M. Canavari, A. Castelleni, N. Cantore, S. S. Roberta, E. Pignatti, Wageningen Academic Publisher, 2009, Netherlands (with R. FundaBarbaros, Osman Aydoğuş, and SedefAkgüngör)
  •  'Kurumsal İktisat ve Eleştirel Gerçekçilik' (Institiutional Economics and Critical Realism), Kurumsal İktisat (Institiutional Economics), Eyüp Özveren (ed), Ankara, İmge, February 2007.
  • "Dynamic Capability, Innovation Networks and Foreign Firms", Technological Change and Economic Catch-up: The Role of Science and Multinationals, Grazia Santangelo (ed), Cheltenham, Edward Elgar Publications, November 2005 (with Erol Taymaz)