ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistem içindeki aktörlerin, öncelikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini incelemeye yönelik bir bilim dalıdır. Uluslararası İlişkiler eğitiminin temel amacı; uluslararası ilişkiler biliminin çizdiği çerçeve dahilinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Bölümümüz lisans ders programı bu amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasi Tarih, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi vb. gibi temel derslerle öğrencilerimizin uluslararası sistemin tarihi ve 16. yüzyıldan itibaren geçirdiği evreleri, uluslararası sistemin işleyişi, hukuksal ve ekonomik çerçevesi gibi konularda temel bir altyapı kazanmaları sağlanmaktadır. Temel derslerin yanı sıra geniş bir yelpazeyi içeren bölüm seçmeli ve serbest seçmeli dersler öğrencilerimizin mesleki yaşamlarına yönelik tercihler yapabilmesine imkan sağlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Ekonomik Entegrasyonlar ve Devletler Hukuku olmak üzere dört Anabilim dalına sahip Bölümümüze bağlı olarak Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans ve “Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları” tezsiz yüksek lisans programları da bulunmaktadır.


information Bitirme Projesi Hazırlama Kılavuzu
(Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için)


information Dönem Projesi Hazırlama Kılavuzu
(Lisans öğrencileri için)


information Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği-Akdeniz Çalışmaları Yüksek Lisans Programımız açılmıştır. Programla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


information Çeşme Yarımadasına düzenlemiş olduğumuz Kültür Gezimizin fotoğrafları için tıklayınız.