Araş.Gör. Yunus KAYMAZ

Araş.Gör. Yunus KAYMAZ

İletişim Bilgileri:  
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 3113167
e-posta: yunus.kaymaz@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri: 
Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Böl., Türkiye, Devam Etmekte
Yüksek Lisans: University of Gavle. Sweden, 2012
Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Böl., Türkiye, 2010

Uzmanlık Alanları: 
Lojistik Yönetimi, İnovasyon Yönetimi

Özgeçmiş: 
Özgeçmişe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Seçilmiş Yayınları:

  • A to Z International Trade Applications, A’ dan Z’ ye Dış Ticaret Uygulamaları, 2012, Ed. İbrahim Halil Ekşi, Bölüm 6: Dış Ticarette Yazışma Teknikleri, Nobel Yayınevi, ANKARA
  • International Congress on Knowledge, Economy and Management, 2011, Asst. Prof. Dr. Taner Akçacı,  Res. Asst. Yunus Kaymaz, Res. Asst. Tuğçe Yöntem-The Role Of Innovation And Development Agencies In New Development Strategies
  • 3rd International Summit of Istanbul Economists, 2011, Res. Asst. Yunus Kaymaz, Logistics and Innovation
  •  SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research) - 2012, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerinin Kilis Ekonomisine Katkısı: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Örneği (Contributıon of Students in Kilis 7 Aralık University To The Economy of Kilis City: 2011-2012 Academic Year Case. SOYSAL,  A., BAKAN, S., ÖZÇALICI, M., KAYMAZ, Y., SÖYLEMEZ, C. 12(24).

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube