Tarihçemiz

1992 yılında kurulan fakültemiz, 1994-1995'de eğitim öğretime başlamış olup işletme, iktisat ve uluslararası ilişkiler bölümüyle üç farklı binada hizmet vermektedir. Dekanlık olarak kullanılan Sarı Köşk, 19. yüzyılın son on yılında Bornova Alliance Ziraat Okulu yönetici binasıydı. Mülkiyeti İzmir Yahudi Cemaati'ne ait olan bu bina, Harwey isimli bir İngiliz'den istimlak yolu ile alınmış; İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşundan üç ay sonra, İzmir Ziraat Mıntıka Mektebi yapılmıştı. Zirai pratiğe uygun geniş bir arazi üzerinde kurulmuş olan İzmir Ziraat Mıntıka Mektebi'nin: Bağcılık, Sınai-i Ziraiye, Ziraat ve Alat-ı Ziraiye (ziraat aletleri), Mevaşi (at), Ziraat Hayvanları ve Nebatat (bitkiler), Kimya, Riyaziyat (matematik), İktisat, Muhasebe ve Lisan olmak üzere sekiz bölümü vardı. 1929 yılında yenilenmeye başlanan okulun ismi Bornova Numune Ziraat Mektebi olrak değiştirilmiş; Vali Kazım Dirik 31 Ekim 1933 günü, cumhuriyetin 10. yıldönümü kutlamaları kapsamında mektebin resmi açılışını yapmıştı.

Mustafa Kemal, Sarı Köşk'ü ilk kez 18 Haziran 1926'da ziyaret etmiş, bu ziyareti edebileştirmek için Köşk'ün bahçesine, Avusturyalı ünlü Heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptığı bir (Atatürk) büst dikilmiştir. Bu büstün altında Eski Türkçe olarak şu ifade yazılıdır:

Türkiya'nın büyük dahi ve halaskarı
Türk çiftçisinin ulu rehberi
Cumhurreisimiz, Büyük Gazi
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin
İzmir Ziraat Mektebini teşrifleri
Hatıra-ı şükranıdır

                                  Haziran 1926

Mustafa Kemal 1933 yılında, Bornova Numune Ziraat Mektebi'ni iki kez ziyaret etmişti. Aynı yılın kasım ayında, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan bir Sovyet heyeti de mektebe gelmiş, Kızıl Ordu Başkomutanı ve Harbiye Komiseri General Voroşilov mektep defterine şunları yazmıştı: "Bize idarecileri tarafından büyük bir aşk ve muhabbetle gösterilen Ziraat Mektebi, hakikaten mükemmel bir teşkilata sahiptir: Ve herhangi bir memleketin herhangi bir şehri için iftihar edilecek bir mekteptir. Talebelerine ve muallimlerine saadet ve muvaffakiyet dilerim". 1934 yılının haziran ayında Mustafa Kemal, beraberinde İran Şahı Rıza Pehlevi, Başvekil İsmet İnönü ve Hariciye Vekili Rüştü Aras olduğu halde bir kez daha Bornova Numune Ziraat Mektebi'ne gelmişti. Nadir ağaçların çevrelediği Sarı Köşk, Ege Üniversitesi 1955 yılında açıldığında, önce Ziraat Fakültesi Misafirhanesi, ardından lokali olarak kullanılmıştı.

Derslikler ve akademik personelin odalarının bulunduğu A Blok, fakültemizin en büyük yapı kütlesi olup giriş katındaki Atatürk'ün pirinç maskının bulunduğu yüzey, heykeltraş ve mozaik sanatçısı Ekin Erman tarafından tasarlanıp yapılmıştır. Okuma Salonu, Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM), öğrenci kulüpleri ve eliptik anfi-dersliğin bulunduğu B Blok'un bahçesi, sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir açık alan olarak tasarlanmıştır.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube