Prof.Dr. N.Oğuzhan ALTAY

Prof.Dr. N.Oğuzhan ALTAY

İletişim Bilgileri: 
Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 1844
e-posta: oguzhan.altay@ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri:
Doktora: Würzburg Üni. - DEÜ, İktisat, 1995
Yüksek Lisans: DEÜ, İktisat, 1988
Lisans: EÜ-DEÜ, İşletme, 1983

Uzmanlık Alanları:
Finansal İktisat, Türkiye İktisadı

Özgeçmiş:
Özgeçmişe erişmek için tıklayınız

Seçilmiş Yayınları:

  • “Bankacılık Sektöründe Füzyonun Nedenleri, Uygulama Örnekleri ve Sonuçları”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 39,10, 17–43, 2002.
  • “The Choice of Foreign Exchange Rate Regime: Fear of Pegging or Fear of Floating?”, (M. Güçlü ile), Yapı Kredi Economic Review, 16, 2, December 2005.
  • “Grundlegende Strukturreformen in der türkischen Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftliche und Sozialpolitische Strukturreformen in Deutschland und der Türkei, EÜ-KAS-EBSO Uluslararası Sempozyum, 18–19.10.2007, İzmir.
  • Erwartungen an den G20-Gipfel in Pittsburg, Altay, N. Oğuzhan, “Türkei”, (Edit. Gerhard Wahlers), Ein Internationales Stimmungsbild, KAS, Sankt Augustin/Berlin- Almanya, September, 2009.
  • 5-“1923–1939 Dönemi Türk Ekonomisinde Uygulanan Devletçilik Görüşünün Klasik ve Keynesyen İktisadi Görüşleri İle Mukayesesi”, İkinci İktisat Tarihi Kongresi, 24–25 Haziran 2010, Fırat Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi, Elazığ.
  • Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat, B. Felderer, S. Homburg, (Çeviri Kitap, Altay, N.O., O. Aydoğuş), Efil Yayınevi, Ankara, 2010. ISBN 978-605-4334-07-0.
  • “Finansal Krizlerin Belirleyenleri ve Öngörülebilirliği: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, (M. Ali Avcı ile), Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, Ocak 2013.
  • Banka İktisadı ve İşletmeciliği, Altay, N. Oğuzhan vd, Kitap, Detay Yayınevi, Ankara, Mart 2014.

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube