İktisat Lisans Programı Müfredat

İktisat Lisans Programı - Müfredat

Ders Kodu Dersin Adı  Saat/Hafta    Kredisi AKTS Kredisi Dersin Türü
Kuramsal Uygulama Pratik/ Laboratuvar Toplam
Yıl 1 / Yarıyıl 1
Mikro İktisata Giriş (ING)/Introduction to Microeconomics 4 0 0 4 4 6 Z
Matematik  I 3 0 0 3 3 5 Z
İşletmeye Giriş (ING)/Introduction to Business 3 0 0 3 3 4 Z
İktisat, Toplum, Uygarlık 3 0 0 3 3 4 Z
Hukukun Temel Kavramları 3 0 0 3 3 4 Z
Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Z
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I 2 0 0 2 2 2 Z
Yabancı Dil I(ING)/Foreign Language I 2 0 0 2 2 2 Z
Üniversite Yaşamına Geçiş 2 0 0 2 2 1 Z
TOPLAM           30
Yıl 1 /  Yarıyıl 2
Makro İktisata Giriş (ING)/Introduction to Macroeconomics 4 0 0 4 4 6 Z
Matematik II 3 0 0 3 3 5 Z
Borçlar Hukuku 3 0 0 3 3 5 Z
Sosyoloji 3 0 0 3 3 5 Z
Bilgisayar (ING)/Computer Course 3 0 0 3 3 3 Z
Türk Dili II 2 0 0 2 2 2 Z
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II 2 0 0 2 2 2 Z
Yabancı Dil II (ING)/Foreign Language II 3 0 0 3 3 2 Z
TOPLAM           30
Yıl 2 / Yarıyıl 1
Mikro İktisadi Analiz (ING)/Microeconomic Analysis 4 0 0 4 4 6 Z
İstatistik I (ING)/Statistic I 3 0 0 3 3 5 Z
İktisat Tarihi 3 0 0 3 3 5 Z
Muhasebe I 3 0 0 3 3 4 Z
Ticaret Hukuku 3 0 0 3 3 4 Z
Doğrusal Cebir 3 0 0 3 3 5 Z
Topluma Hizmet Uygulamaları 2 0 0 2 2 1 Z
TOPLAM           30
Yıl 2 / Yarıyıl 2
Makro İktisadi Analiz(ING)/Macroeconomic Analysis 4 0 0 4 4 6 Z
İstatistik II (ING)/Statistic II 3 0 0 3 3 5 Z
İktisadi Düşünce Tarihi 3 0 0 3 3 5 Z
Matematiksel İktisat (ING)/Mathematical Economics 3 0 0 3 3 5 Z
Muhasebe II 3 0 0 3 3 4 Z
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 3 5 Z
TOPLAM           30
Yıl 3 /  Yarıyıl 1
Ekonometri I (ING)/Econometrics I 4 0 0 4 4 6 Z
Uluslararası İktisat I(ING)/International Economics I 3 0 0 3 3 5 Z
Para Teorisi ve Politikası 3 0 0 3 3 4 Z
Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
TOPLAM           30
Yıl 3 / Yarıyıl 2
Ekonometri II (ING)/Econometrics II 4 0 0 4 4 6 Z
Uluslararası İktisat II(ING)/International Economics II 3 0 0 3 3 5 Z
Kamu Maliyesi (ING)/Public Finance 3 0 0 3 3 4 Z
İktisadi Büyüme (ING)/Economic Growth 3 0 0 3 3 5 Z
Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
TOPLAM           30
Yıl 4 / Yarıyıl 1
Türkiye Ekonomisi 3 0 0 3 3 5 Z
Dönem Projesi I 3 0 0 3 3 5 Z
Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
TOPLAM           30
Yıl 4 / Yarıyıl 2
İktisadi Kalkınma (ING)/Economic Development 3 0 0 3 3 5 Z
Dönem Projesi II 3 0 0 3 3 5 Z
Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
Bölüm Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 3 5 S
TOPLAM           30
Yıl 3 / Yarıyıl 5
 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli  grubundan sadece ….ders alınacaktır.)/ (Bu seçmeli  grubundan toplam  …. AKTS kredisi ders alınacaktır.)
11320103E11737 Tarım İktisadı /Agricultural Economics 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11753 Çevre İktisatı ve Politikası ( ing )/Environmental Economics and Policy 3 0 0 3 3 5 S
1301003992004 Teknoloji ve Sanayi Dinamikleri 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11739 Çalışma İktisatı ve Endüstriyel İlişkiler ( ing )/Labor Economics and Industrial Relations 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11757 Kamu iktisadi ( ing )/(Public Economics) 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11759 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ( ing )/Financial Institutions and Markets 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11741 İşletme Finansı ( ing )/Corporate Finance 3 0 0 3 3 5 S
1301007712012 Risk Yönetimi (İNG)/Risk Management 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11745 Kapitalizm Tarihi 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11747 Turizm İktisatı ( ing )/Tourism Economics 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11749 Eğitim ve Sağlık İktisatı ( ing )/Economics of Education and Health 3 0 0 3 3 5 S
1301007772012 Temel Bankacılık Teknikleri 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11751 Enformasyon Ekonomisi 3 0 0 3 3 5 S
1301007792012 İleri Matematiksel İktisat 3 0 0 3 3 5 S
1301007812012 Finansal Matematik 3 0 0 3 3 5 S
1301007832012 İş Hukuku 3 0 0 3 3 5 S
Karşılaştırmalı Makroiktisat/Comparative Macroeconomics 3 0 0 3 3 5 S
Finans Piyasaları Analizi/Financial Market Analysis 3 0 0 3 3 5 S
Devlet ve Ekonomi (İNG)/The State and The Economy 3 0 0 3 3 5 S
1301007852012 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 3 5 S
Yıl 3 / Yarıyıl 6
 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli  grubundan sadece ….ders alınacaktır.)/ (Bu seçmeli  grubundan toplam  …. AKTS kredisi ders alınacaktır.)
11320103E11722 Avrupa Birliği İktisatı ( ing )/Economics of EU 3 0 0 3 3 5 S
Karşılaştırmalı Makroiktisadi Analiz/Comparative Macroeconomic Analysis 3 0 0 3 3 5 S
Ağ Ekonomileri (İNG)/Network Economics 3 0 0 3 3 5 S
Tarım Piyasalarının Analizi/Analysis of Agricultural Markets 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11732 Uluslararası Finans / International Finance 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11724 Su Kaynakları İktisatı (ing)/Water Resources Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301007042004 Yenilik İktisatı 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11726 Spor İktisatı ( ing )/Sports Economics 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11730 Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler (ing) / Comparative Economic Systems 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11744 Demografya ve Nüfus İktisatı ( ing )/Demographics and Population Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301007022004 Bölgesel İktisat ve Gelişme 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11743 Portföy Yönetimi (ing)/Portfolio Management 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11736 Türev Piyasalar ve Araçlar ( ing )Derivative Markets and Instruments 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11738 Cinsiyet ve Kalkınma ( ing )Gender and Development 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11740 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 0 3 3 5 S
1301007762012 Döviz Kuru Sistemleri 3 0 0 3 3 3 S
1301007782012 Sermaye Piyasası Analizi 3 0 0 3 3 4 S
11320103T11742 Oyun Teorisine Giriş 3 0 0 3 3 5 S
Yıl 4 / Yarıyıl 7
 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli  grubundan sadece ….ders alınacaktır.)/ (Bu seçmeli  grubundan toplam  …. AKTS kredisi ders alınacaktır.)
11320103T11833 Deneysel İktisat 3 0 0 3 3 5 S
Kalkınmada Uluslararası Kuruluşların Yeri (İNG)/ The Role Of International Institutions in Economic Development 3 0 0 3 3 5 S
Girişimcilik ve Kalite/Enterpreneurship and Quality 3 0 0 3 3 5 S
Tüketim Kültürleri: Cinsiyet ve Neoliberalism (ING)/Cultures of Consulption: Gender and Neoliberalism 3 0 0 3 3 5 S
Feminist İktisat (İNG)/Feminist Economics 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11835 Piyasa Gücü ve Regülasyon 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11851 Uygulamalı Ekonometri I ( ing )/Applied Econometrics I 3 0 0 3 3 5 S
1301008312010 İktisat Sosyolojisi 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11837 Zaman Serisi Analizi I ( ing )/Time Series Analysis I 3 0 0 3 3 5 S
1301008232007 Doğrudan Dış Yatırımlar ve İktisadi Kalkınma 3 0 0 3 3 5 S
1301008212006 Türk Vergi Sistemi 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11839 Osmanlı İktisat Tarihi 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11853 Refah İktisatı ( ing )/Welfare Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301008342011 Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri ( ing )//Computable General Equilibrium Models 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11843 Yeni İktisat ( ing )/New Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301008172006 Politik İktisat 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11845 Sürdürülebilir İnsani Kalkınma (ing)/Sustainable Human Development 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11847 İleri Mikro İktisadi Analiz (ing)Advanced Microeconomic Analysis 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11849 Genel İktisat Uygulamaları ( ing )/Application of General Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301008272009 Yaratıcı Ekonomi 3 0 0 3 3 5 S
1301008792012 İktisat Politikası 3 0 0 3 3 5 S
1301008812012 Finansal Analiz 3 0 0 3 3 5 S
Yıl 4 / Yarıyıl 8
 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli  grubundan sadece ….ders alınacaktır.)/ (Bu seçmeli  grubundan toplam  …. AKTS kredisi ders alınacaktır.)
11320103T11850 Davranışsal İktisat 3 0 0 3 3 5 S
İşaret Dili/Sign Language 3 0 0 3 3 5 S
Ekonomide Kadın (ING)/Woman In The Economy 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11838 Doğal Kaynaklar İktisatı ( ing )/Natural Resources Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301008182006 Türk Bankacılık Sistemi 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11844 Uygulamalı Ekonometri II ( ing )/Applied Econometrics II 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11840 Girdi Çıktı Analizi ( ing )Input output Analysis 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11832 Zaman Serisi Analizi II ( ing )/Time Series Analysis II 3 0 0 3 3 5 S
1301008202007 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11846 İleri Makro İktisadi Analiz ( ing )/Advanced Macroeconomic Analysis 3 0 0 3 3 5 S
1301005162004 Dış Ticaret Politikaları, Sanayileşme ve Gelişme 3 0 0 3 3 5 S
1301008122006 Genel İktisat 3 0 0 3 3 5 S
1301008082006 İktisatçılar için Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 3 5 S
1301008282009 Uluslararası Ticaret 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11841 Açık Ekonomi Makroiktisatı (ing)/ Open Economy Macroeconomics 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11848 Geçiş Ekonomileri ve Türkiye ( ing )//Transition Economics and Turkey 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11836 İktisadi Planlama ( ing )/Economic Planning 3 0 0 3 3 5 S
1301008522012 Dış Ticaretin Finansmanı 3 0 0 3 3 5 S
1301008542012 Finansal Kriz Analizleri 3 0 0 3 3 5 S
1301008562012 Sigorta İktisadı 3 0 0 3 3 5 S
1301008022005 Uygulamalı İktisadi Analiz 3 0 0 3 3 5 S
Yıl 3 / Yarıyıl 5
SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli  grubundan sadece ….ders alınacaktır.)/ (Bu seçmeli  grubundan toplam  …. AKTS kredisi ders alınacaktır.)
1301002352003 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma (İNG)/Reading And Writing in Foreign Language 3 0 0 3 3 5 S
Karşılaştırmalı Makroiktisat/Comparative Macroeconomics 3 0 0 3 3 5 S
Finans Piyasaları Analizi/Financial Market Analysis 3 0 0 3 3 5 S
Devlet ve Ekonomi (İNG)/The State and The Economy 3 0 0 3 3 5 S
11320103G11761 Almanca 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11737 Tarım İktisadı / Agricultural Economics 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11753 Çevre İktisatı ve Politikası ( ing )/Environmental Economics and Policy 3 0 0 3 3 5 S
1301003992004 Teknoloji ve Sanayi Dinamikleri 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11739 Çalışma İktisatı ve Endüstriyel İlişkiler ( ing )/Labor Economics and Industrial Relations 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11757 Kamu iktisadi ( ing )/Public Economics 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11759 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ( ing )/Financial Institutions and Markets 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11741 İşletme Finansı ( ing )/Corporate Finance 3 0 0 3 3 5 S
1301007712012 Risk Yönetimi (İNG)/Risk Management 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11745 Kapitalizm Tarihi 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11747 Turizm İktisatı ( ing )/Tourism Economics 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11749 Eğitim ve Sağlık İktisatı ( ing )/Economics of Education and Health 3 0 0 3 3 5 S
1301007772012 Temel Bankacılık Teknikleri 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11751 Enformasyon Ekonomisi 3 0 0 3 3 5 S
1301007792012 İleri Matematiksel İktisat 3 0 0 3 3 5 S
1301007812012 Finansal Matematik 3 0 0 3 3 5 S
1301007832012 İş Hukuku 3 0 0 3 3 5 S
1301007852012 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 3 5 S
1303002252003 Anayasa Hukuku (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303003021994 Türk Dış Politikası I (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303003832004 Türk Siyasal Yaşamı I (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303003932004 İnsan Hakları Hukuku  (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303003952004 Uluslararası Toplumda Kadın  (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320303T11769 Küresel Sermaye Hareketleri ve Uluslararası İlişkiler  (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320201E11135 Behavioral Sciences (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320201E11241 Organizational Behaviour (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1302002252003 Princibles of Marketing (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320201E11239 Production Strategy and Production System Design (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320201E11677 Financial Management I (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
Yıl 3 / Yarıyıl 6
SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli  grubundan sadece ….ders alınacaktır.)/ (Bu seçmeli  grubundan toplam  …. AKTS kredisi ders alınacaktır.)
1301002342003 Mesleki Yabancı Dil I (ING)/Vocational English I 3 0 0 3 3 5 S
Karşılaştırmalı Makroiktisadi Analiz/Comparative Macroeconomic Analysis 3 0 0 3 3 5 S
Ağ Ekonomileri (İNG)/Network Economics 3 0 0 3 3 5 S
Tarım Piyasalarının Analizi/Analysis of Agricultural Markets 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11732 Uluslararası Finans / International Finance 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11722 Avrupa Birliği İktisatı ( ing )/Economics of EU 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11724 Su Kaynakları İktisatı (ing)/Water Resources Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301007042004 Yenilik İktisatı 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11726 Spor İktisatı ( ing )/Sports Economics 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11730 Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler (ing) / Comparative Economic Systems 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11744 Demografya ve Nüfus İktisatı ( ing )/Demographics and Population Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301007022004 Bölgesel İktisat ve Gelişme 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11743 Portföy Yönetimi (ing)/Portfolio Management 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11736 Türev Piyasalar ve Araçlar ( ing )Derivative Markets and Instruments 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11738 Cinsiyet ve Kalkınma ( ing )Gender and Development 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11740 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 0 3 3 5 S
1301007762012 Döviz Kuru Sistemleri 3 0 0 3 3 5 S
1301007782012 Sermaye Piyasası Analizi 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11742 Oyun Teorisine Giriş 3 0 0 3 3 5 S
1303001061999 Siyaset Bilimine Giriş (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303003071994 Türk Dış Politikası II (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303003942004 Türk Siyasal Yaşamı II (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303006042004 Çağdaş Siyaset Kuramları (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303006062005 Deniz Hukuku (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303006162007 Siyaset Sosyolojisi (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320303T11770 İdari Yargı (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303007482011 İtalyanca 3 0 0 3 3 5 S
1302001362010 Princibles of Management (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1302002262003 Marketing Management (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1302003022004 Maliyet Muhasebesi I (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320201E11644 Sales Management (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
Yıl 4 / Yarıyıl 7
SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli  grubundan sadece ….ders alınacaktır.)/ (Bu seçmeli  grubundan toplam  …. AKTS kredisi ders alınacaktır.)
1301003932004 Mesleki Yabancı Dil II (ING)/Vocational English II 3 0 0 3 3 5 S
Kalkınmada Uluslararası Kuruluşların Yeri (İNG)/ The Role Of International Institutions in Economic Development 3 0 0 3 3 5 S
Girişimcilik ve Kalite/Enterpreneurship and Quality 3 0 0 3 3 5 S
Tüketim Kültürleri: Cinsiyet ve Neoliberalism (ING)/Cultures of Consulption: Gender and Neoliberalism 3 0 0 3 3 5 S
Feminist İktisat (İNG)/Feminist Economics 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11833 Deneysel İktisat 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11835 Piyasa Gücü ve Regülasyon 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11851 Uygulamalı Ekonometri I ( ing )/Applied Econometrics I 3 0 0 3 3 5 S
1301008312010 İktisat Sosyolojisi 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11837 Zaman Serisi Analizi I ( ing )/Time Series Analysis I 3 0 0 3 3 5 S
1301008232007 Doğrudan Dış Yatırımlar ve İktisadi Kalkınma 3 0 0 3 3 5 S
1301008212006 Türk Vergi Sistemi 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11839 Osmanlı İktisat Tarihi 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11853 Refah İktisatı ( ing )/Welfare Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301008342011 Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri ( ing )//Computable General Equilibrium Models 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11843 Yeni İktisat ( ing )/New Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301008172006 Politik İktisat 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11845 Sürdürülebilir İnsani Kalkınma (ing)/Sustainable Human Development 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11847 İleri Mikro İktisadi Analiz (ing)Advanced Microeconomic Analysis 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11849 Genel İktisat Uygulamaları ( ing )/Application of General Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301008272009 Yaratıcı Ekonomi 3 0 0 3 3 5 S
1301008792012 İktisat Politikası 3 0 0 3 3 5 S
1301008812012 Finansal Analiz 3 0 0 3 3 5 S
1303008112005 Türk Siyasal Yaşamında Güncel Sorunlar  (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303008232006 Avrasya  (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303008352010 Uluslararası Yönetişim  (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303008592012 Küresel Aktör Olarak AB  (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303008752012 Küreselleşme, Kapitalizm ve Devlet (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303007632011 Fransızca I 3 0 0 3 3 5 S
1301007652011 Rusça I 3 0 0 3 3 5 S
1303008552011 Portekizce 3 0 0 3 3 5 S
11320201E11563 Global Marketing (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320201E11561 Human Resources Management (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1302004972005 Mali Tablolar Analizi (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11809 Logistic Management (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11813 Marketing Communications (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11823 Leadership Analysis and Team Management (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11837 Environment and Global Economy (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11847 Retailing (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11853 E-Business and Enterprise Resouces Planning (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11859 Investment Management (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203T11839 Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203T11841 Toplam Kalite Felsefesi (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1302005132005 Yönetim Muhasebesi (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
Yıl 4 / Yarıyıl 8
SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli  grubundan sadece ….ders alınacaktır.)/ (Bu seçmeli  grubundan toplam  …. AKTS kredisi ders alınacaktır.)
1301003942004 İş Hayatı İçin İngilizce (ING)/English for Business Life 3 0 0 3 3 5 S
İşaret Dili/Sign Language 3 0 0 3 3 5 S
Ekonomide Kadın (ING)/Woman In The Economy 3 0 0 3 3 5 S
11320103T11850 Davranış İktisat 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11838 Doğal Kaynaklar İktisatı ( ing )/Natural Resources Economics 3 0 0 3 3 5 S
1301008182006 Türk Bankacılık Sistemi 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11844 Uygulamalı Ekonometri II ( ing )/Applied Econometrics II 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11840 Girdi Çıktı Analizi ( ing )Input output Analysis 3 0 0 3 3 5 S
1301008322011 Zaman Serisi Analizi II ( ing )/Time Series Analysis II 3 0 0 3 3 5 S
1301008202007 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11846 İleri Makro İktisadi Analiz ( ing )/Advanced Macroeconomic Analysis 3 0 0 3 3 5 S
1301005162004 Dış Ticaret Politikaları, Sanayileşme ve Gelişme 3 0 0 3 3 5 S
1301008122006 Genel İktisat 3 0 0 3 3 5 S
1301008082006 İktisatçılar için Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 3 5 S
1301008282009 Uluslararası Ticaret 3 0 0 3 3 5 S
11320103E11841 Açık Ekonomi Makroiktisatı ( ing )/Open Economy Macroeconomics 3 0 0 3 3 5 S
1301008482011 Geçiş Ekonomileri ve Türkiye ( ing )//Transition Economics and Turkey 3 0 0 3 3 5 S
1301008362011 İktisadi Planlama ( ing )/Economic Planning 3 0 0 3 3 5 S
1301008522012 Dış Ticaretin Finansmanı 3 0 0 3 3 5 S
1301008542012 Finansal Kriz Analizleri 3 0 0 3 3 5 S
1301008562012 Sigorta İktisadı 3 0 0 3 3 5 S
1301008022005 Uygulamalı İktisadi Analiz 3 0 0 3 3 5 S
1301007642011 Fransızca II 3 0 0 3 3 5 S
1301007662011 Rusça II 3 0 0 3 3 5 S
1303004052005 Türkiye'nin Komşu Ülkelerle İlişkileri (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303008242009 Medeni Hukuk (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1303008262009 Uluslararası İletişim (Uluslararası İlişkiler Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11804 Demand Forecasting Methods (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11810 Marketing Research  (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11814 Technolgy Politics and Management in Developing Countries  (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11824 Computerized Accounting  (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11826 E-Marketing  (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11828 Total Quality Management  (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11832 Bank Management   (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11838 International Business Management  (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11846 Supply Chain Management  (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
11320203E11848 Marketing Strategy (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1302005062005 İşletme Bütçeleri  (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S
1302005242006 Sigorta Hukuku (İşletme Bölümünden) 3 0 0 3 3 5 S

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube